Så här farligt är det att fira midsommar – vackert väder leder till fler nödsamtal

Det sker färre trafikolyckor än vanligt under midsommaren, men drunkningar är vanligare. Bild:

Det rapporteras mycket om olyckor kring midsommaren, då det sällan finns så mycket annat att rapportera om. Ökad alkoholanvändning leder till olyckor, medan till exempel trafikolyckorna minskar.

Många firar midsommar på sommarstugan och enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds vd Kristiina Heinonen är drunkningsolyckor vanliga.

– Vanligtvis drunknar fler personer under midsommarhelgen än under övriga sommarveckoslut, men det kan delvis förklaras av att helgen är längre än ett vanligt veckoslut.

Drunkningarna ökar också när semesterperioden börjar efter midsommaren.

– Vissa veckoslut i juli kan nå upp till samma nivå som midsommaren när det gäller drunkningsolyckor, men det är nog ganska entydigt att relativt många drunknar under midsommaren, säger Heinonen.

Mindre trafik i städerna leder till annorlunda olyckor

Det sker lite färre trafikolyckor under midsommaren jämfört med ett vanligt sommarveckoslut, enligt Riikka Rajamäki vid Trafiksäkerhetsverket Trafi. Rajamäki har sammanställt statistiken från 2015-2017.

– Från torsdag till söndag hände i medeltal 56 trafikolyckor som ledde till personskador under midsommarhelgerna, jämfört med i medeltal 63 olyckor andra sommarveckor. Så om man mäter på det sättet är midsommaren egentligen säkrare än andra sommarveckoslut, säger Rajamäki.

Framför allt under fredag och lördag sker det relativt få trafikolyckor, medan det sker lite fler olyckor på torsdag och söndag.

– Det beror troligtvis på att det är mer trafik på torsdag och söndag.

Det sker också fler avkörningar under midsommaren, medan antalet olyckor i korsningar minskar.

– En förklaring kan vara att en stor del av trafiken flyttar ut ur städerna till små vägar på landsorten.

Antalet döda i trafiken var ungefär på samma nivå som andra veckoslut enligt Rajamäki. I medeltal dog tre personer i trafiken under midsommarhelgerna och 2,7 andra sommarveckor.

Nödcentralen får mängder av samtal

Enligt Nödcentralsverkets kvalitetschef Tommi Hopearuoho får Nödcentralen 30-50 procent fler nödsamtal än under ett vanligt sommarveckoslut. Från torsdag eftermiddag till söndag morgon tar de emot kring 31 000 nödsamtal under midsommaren.

– Vädret påverkar myndigheternas arbete markant. Varmare väder får olyckor och våldsamheter att öka, säger Hopearuoho.

Speciellt vanligt är det med nödsamtal om våldsamt beteende under midsommaren, som ofta går hand i hand med alkohol, enligt Hopearuoho. Det är också vanligt med drunkningar och fallolyckor.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning