Så har arbetslösheten slagit mot Svenskfinland och Åland – andra coronavågen kan bli nytt slag mot industrijobben

Åbovarvet Meyer meddelade för en tid sedan om att kring 90 anställda avskedas som en följd av coronakrisen. Den andra vågen av epidemin kan ytterligare lägga sten på börda. Bild: Roni Lehti/Lehtikuva

Coronaviruset har drabbat service- och försäljningsbranschen hårt, vilket gör att speciellt Ålands och Nylands arbetsmarknad påverkats mycket vad beträffar permitteringar.

Det globala pandemiläget har förvärrats, vilket också innebär att Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos ser dystrare ut än vad den gjorde i våras.Antalet arbetslösa arbetssökande har ö...