Så fungerar den nyländska inlåsningen

Tågen ska gå ungefär som vanligt trots reserestriktionerna för pendeltrafikens skull, enligt VR. Bild: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUVA

Nästan alla nylänningar måste hålla sig inom Nyland den närmaste framtiden. Av vissa särskilda skäl kan man ändå passera landskapsgränsen.

När stängs gränsen till Nyland?

Gränsen stängs inte helt, utan trafiken till och från Nyland begränsas kraftigt från och med fredag. Det sker troligtvis inte från morgonen, utan senare under dagen när riksdagen hunnit säga sitt. Det kan också bli senare av praktiska skäl.

Alla riksdagspartier har signalerat att de stöder regeringens åtgärder som strävar efter att bromsa spridningen av det nya coronaviruset från Nyland som haft flest smittade hittills.

Hur länge är begränsningarna i kraft?

Begränsningarna ska gälla till och med söndagen den 19 april, en vecka efter påsken.

Vem berörs?

Alla i Finland berörs. Trafiken begränsas både in och ut ur landskapet Nyland.

Alla får ändå återvända till sin hemort. Nylänningar får åka tillbaka till Nyland och övriga finländare får åka till sina hem i övriga Finland om de befinner sig i Nyland.

Det var på torsdagskvällen sannolikt att begränsningarna innebär att värnpliktiga inte kan resa hem på permission om resan går över landskapsgränsen.

Kan man få passera landskapsgränsen alls?

Man får åka över Nylandsgränsen av vägande personliga skäl. Det gäller bland annat vårdnadshavare med umgängesrätt som får resa in och ut ur Nyland för att träffa sina barn.

Ett likadant vägande skäl är om en nära anhörig dör i ett annat landskap. Då får man också åka ut ur eller in i Nyland.

Andra som inte berörs är myndighetspersoner i arbete.

Detsamma gäller personer med förtroendeuppdrag eller personer som måste "fullgöra en lagstadgad skyldighet".

Likaså gäller begränsningarna inte för något som av regeringen kallas för nödvändig näringsverksamhet. Godstrafiken hindras inte heller.

Polisen kan stoppa resenärer vid Nylandsgränsen och kräva en redogörelse för resans syfte. Försvarsmakten bistår polisen.

Bild: Maija Hurme

Man får åka över Nylandsgränsen om skälet är en "nödvändig arbetsresa"? Vad innebär det?

Det finns inget exakt svar på frågan i det här skedet, men om arbetet är viktigt och inte kan utföras som distansarbete är chansen stor att resan anses vara nödvändig.

Får man åka till sin stuga?

Nej, nylänningar får inte åka till sin sommarstuga om den ligger utanför Nyland. Det anses inte falla i kategorin "vägande personliga skäl". Detsamma gäller dem som bor i andra landskap och har sommarstuga i Nyland.

Får nylänningar lämna Finland?

De nya begräsningarna för Nyland tar inte ställning till frågan. I praktiken begränsas möjligheterna av de regler som gäller i landet man ska åka till. De flesta länder begränsar inresa för andra än sina egna medborgare.

Gäller karantän för dem som återvänder till sitt hemlandskap från Nyland?

Regeringen har inte bestämt något i frågan. Christian Kantola, chefsöverläkare vid Vasa centralsjukhus anser enligt Vasabladet att någon som kommer från Nyland till Österbotten bör "akta sig på samma sätt som om man hade varit utomlands". Kantola säger att man ska undvika alla sociala kontakter utanför den egna familjen och inte bo på samma ställe som någon som tillhör en riskgrupp.

Skärps reglerna för resor inom Nyland?

Nej, de nya begränsningarna gäller bara resor ut och in i landskapet. I övrigt gäller samma regler som för resten av landet.

Vad ska man göra om vården sker i "fel" landskap?

Efter att BB lades ned i Borgå har till exempel hundratals kvinnor från Borgå, Lovisa och Lappträsk sökt sig till Kotka centralsjukhus i Kymmenedalen för förlossning. Myndigheterna har ännu inte kommit med exakta direktiv i saken.

På Kotka centralsjukhus säger man att man fortfarande tar emot föderskor från Östra Nyland. Det är viktigt att man i mån av möjlighet ringer på förhand och då får man också svara på frågor om man möjligtvis har utsatt sig för smitta eller rest utomlands.

Generellt ser det ut som om nödvändig vård i annat landskap – patienter i andra landskap kan behöva vård i Helsingfors – är tillräcklig orsak för att få resa över Nylandsgränsen. Sjukhusen behöver ändå skydda sig mot viruset och därför gäller det att iaktta extra stor försiktighet. Sjukhusen är också en potentiell smittkälla för den som anländer dit.

Kommer tågen fortsätta gå?

Nja, VR ska dra ner på tågtrafiken med 15 procent jämfört med normala lägen men avsikten är att tågen ska gå trots reserestriktionerna. Det här för att kunna fortsätta med de viktigaste fjärr- och närförbindelserna, samt nödvändig pendeltrafik.

Antalet resor med fjärrtåg har redan kollapsat med knappa 80 procent bara på grund av coronaläget.

VR uppmanar att passagerare utnyttjar det extra utrymmet i tågen för att hålla avstånd till andra passagerare.

Hur övervakas tågen?

Polisen övervakar begränsningarna på tågen från och med fredag och fram till 19 april. Under den tiden kan man inte åka tåg över landskapsgränsen utan motiverad orsak.

Kan jag avboka min tågresa?

Ja, det kan du göra kostnadsfritt på grund av situationen men bara på nätet. Du gör det via VR:s avbokningsblankett (på finska).

Du kan avboka biljetter inom fjärr- och närtrafiken som gäller från den 16 mars fram tills den 14 juni. Har du en engångsbiljett för en resa över landskapsgränsen för en avgång 27 mars–19 april kan du byta till ett annat datum eller avboka.

Kan jag få ersättning för min säsongsbiljett till HRT:s kollektivtrafik då jag inte använder den?

Nej. Du kan inte byta din säsongsbiljett till värde eftersom det här måste göras fysiskt. HRT har på grund av smittorisken stängt många biljettförsäljningar och erbjuder inte den här tjänsten.

Det är heller inte tekniskt möjligt att göra det via nätet eller telefon, men HRT jobbar på en lösning som kan erbjudas nästa vecka.

Om du är över 70 år så kan du dock få ersättning för din köpta säsongsbiljett om den har varit i kraft ännu den 18 mars. Detsamma gäller om du har satts i karantän av myndigheterna.

I övrigt gäller de vanliga ersättningsvillkoren, till exempel kan en flytt vara skäl nog för ersättning.

Vad är straffet om man bryter mot begränsningarna?

Polisen betonar den enskildes ansvarskänsla och tar i första hand till mjuka medel som råd och förmaningar. Vid behov delar polisen ut böter.

Hur övervakas begränsningarna?

Polisen och försvarsmakten bevakar in- och utvägarna vid den nyländska gränsen. Enligt polisen kontrolleras alla fordon vid den nyländska gränsen av en polisstyrka som uppgår till nästan 800 poliser.

För den som vill resa över gränsen gäller det att ha identitetsbevis med sig och intyg från exempelvis arbetsgivaren att resan är nödvändig.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning