Företaget väljer bort bärbara datorer för att förebygga utbrändhet

Mikaela Miikkulainen arbetar med personalfrågor på Kilroy Finland och säger att personalen är företagets viktigaste resurs och därmed värd allt förebyggande arbete man kommer på att göra. Bild: Privatarkiv

På resebolaget Kilroys Finlandskontor lämnar de anställda datorn på arbetsplatsen och sitter över endast i undantagsfall.

Den kund som letar efter kontaktuppgifter till resebolaget Kilroy Finland på kontorets webbplats möts av ett tydligt besked. "På midsommar den 20.6 tar vi stugsemester klockan 16 och återvänder till arbetet först den 24.6."

När så gott som hela resten av Finland går från jobbet tidig torsdag eftermiddag stänger alltså också resbyrån.

– Eftersom vi arbetar med personlig service i resebranschen ser vi vår personal som vår viktigaste resurs och värd sin helgvila. Därför är vi noga med arbetstiderna och med att personalen ska orka på jobbet, säger Kilroy Finlands HR- och kontorschef Mikaela Miikkulainen.

Finlandskontoret har 20 anställda som arbetar i Helsingfors och Åbo. Trots att personalstyrkan är liten har orterna en gemensam personalchef för att se till att arbetsvälmågan fungerar. Förutom att utföra arbetet på arbetsplatsen och inte släpa hem det har hela personalen fått testa sig enligt ett program som mäter personliga styrkor.

– Just det här testet mäter 34 möjliga styrkor eller kompetenser och de nio som hamnar i topp ses som ens starkaste områden. När vi ser vilka som listats som vars och ens bästa kompetenser kan vi också se till att de här personerna får utnyttja sina styrkor i arbetet. Det är förstås bara ett enda test och inget som definierar vem du är, men det är viktigt för orken och motivationen att hitta och få arbeta med sådant man kan och är intresserad av, säger Miikkulainen.

Lämnar jobbet på jobbet

Kilroys personal arbetar till största delen med studierådgivning och skräddarsydda resor. Några burnoutfall har HR-chefen tillsvidare inte behövt hantera.

– Nej, men vi satsar aktivt på att personalen ska må bra för att vi inte ska behöva få sådana problem.

Nu under sommaren får alla arbetstagare använda en av veckans arbetstimmar till att gå på gym eller till att motionera på annat sätt.

– En av oss har tagit ansvar för att leda daglig pausgympa och en annan har lett avslappningsövningar. Själv har jag sett till att företagshälsovården tittat igenom allas ergonomi och gett personliga gymnastiktips till dem som har behövt.

Att lämna datorn på kontoret är relativt enkelt när företaget i huvudsak satsat på bordsmodeller i stället för på bärbara.

– Visst kan en arbetstagare logga in från sin hemdator, men det är nog ingen som arbetar i smyg. Jag och en av de andra cheferna försöker vara goda förebilder och leva som vi lär – och för att få göra övertidstimmar måste man ha tillstånd av sin chef.

"De anställda är individer"

Miikkulainen säger att regelbundna övertider är ett tecken på att ett företag har för få anställda och att man behöver anställa mer folk i stället för att ha folk att slita på övertid.

– Vi är en liten arbetsplats och då känner man ofta alla ganska bra, vilket gör att man lätt snappar upp om något är på tok. Vi har också ett öppet diskussionsklimat så man kan komma och säga om det är så att man behöver ändringar i arbetet av någon orsak. Folk har ju en massa personliga skäl och jag gör mitt bästa för att hitta lösningar som håller. Alla anställda är inte likadana och behöver därför olika lösningar, säger hon.

Miikkulainen påpekar också att man kan följa veckoarbetstiden för alla, men att hela personalen inte behöver vara på plats samtidigt hela tiden. Det ger flexibilitet gentemot kunderna.

– Vi tror att en lycklig personal som mår bra också är bra för kunden.

På det här resebolaget ser man det som kompetenshöjande att varje anställd regelbundet får resa till något av de olika resemål man säljer. Då åker en eller två från alla av de åtta landskontoren tillsammans för att lära sig nytt och umgås kring arbetsrelaterade frågor. Resorna ses som studieresor.

– Hos oss kan man också vara tjänstledig utan lön i två månader om man vill. Det är vanligt att personalen vill resa också på sin fritid och det stödjer ändå arbetet, säger Miikkulainen.

Miikkulainens och företagets syn är att de anställda är individer och att det ska få synas.

– Vi uppskattar olikhet och ser det som en styrka. Därför försöker vi också se till att det är roligt för alla att komma på jobb.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning