Så förbereder du sommarstugan för höststormar

Enligt statistik från försäkringsbolaget Fennia orsakade väderfenomen tre gånger så många stugskador i fjol som året innan.

De värsta stormarna inträffar ofta på hösten och vintern. Därför är det enligt försäkringsbolaget Fennia viktigt att förbereda sig på dem på förhand.

Det finns riskfaktorer som man ska beakta om man låter sin sommarstuga stå obebodd under det mörka halvåret. Särskilt träd som faller ner på grund av hårda vindar och lösöre som slungas mot fönster orsakar skador.

Enligt Fennia kan ösregn leda till vattenskador speciellt i källare, och om båten inte är förtöjd ordentligt kan den lossna och driva i väg.

Fennia ersatte sammanlagt 615 skadefall till följd av stormar 2020, medan antalet året innan var 208. År 2020 inträffade tre gånger fler skador på stugor till följd av naturfenomen än under året innan. Det genomsnittliga ersättningsbeloppet var cirka 2 200 euro. Merparten av skadorna orsakades av höststormen Aila.

Enligt Fennias statistik har skador som orsakats av stormar tredubblats från 2019 till 2020.

"Det väsentliga är att man försöker hålla skadorna så små som möjligt. Lösöre och möbler utomhus ska skyddas väl, sättas fast ordentligt eller tas in. Kolla även takets skick regelbundet", säger Anne Salonen-Kakko, ansvarig expert på Fennia, i ett pressmeddelande.

Kolla regelbundet vilket skick taket är i

Håll takrännorna rena så att regnvatten inte samlas intill väggarna.

Kolla eller låt någon kolla skicket på träden intill stugan.

Ta in eller spänn fast utemöbler och annat lösöre.

Kolla att båten är förtöjd.

Elleverantören står i regel för skador till följd av elavbrott.

Källa: Fennia.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning