Så fick Finland sina första kvotflyktingar

På den här bilden från den 1 april 1986 anländer 35 vietnamesiska flyktingar till Röda Korsets flyktingmottagning i Kiljava i Nurmijärvi. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Finlands kvotflyktingar har historiskt utgjorts av större grupper från samma länder, som flytt undan geopolitiska spänningar och som kommit på omvägar via ett tredje land.

De första kvotflyktingarna som kom till Finland var de så kallade "båtflyktingarna". De flydde från Vietnam över gränsen till grannländer som Indonesien eller Malaysia, och skickades därifrån till län...