Så bygger Finland och Norge sina varumärken – natur och jämlikhet starka budskap

Laura Kamras (t.v.) och Helene Friis medverkade i veckan i ett varumärkesseminarium som ordnades av Norsk-finska handelsföreningen. Bild: Niklas Tallqvist

Ren natur, hög kunskapsnivå samt ett jämställt och inkluderande samhälle. Det mesta är gemensamt när Finland och Norge profilerar sig utomlands.

– Vi har fjällen och älvarna som gör oss självförsörjande på vattenkraft. Vi har vår kustlinje och är globalt ledande inom marinindustri, och vi har den norska modellen som bygger på lika möjligheter...