Så blir det nya svenska dagiset på Stora Robertsgatan

Det nya dagiset på Stora Robertsgatan kommer att hyra ut sina lokaler åt stadsborna utanför öppettiderna. Det betyder att kultur- och motionsevenemang kan ordnas där. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Hela 240 barn kan börja i det daghem som slår upp dörrarna i södra Helsingfors 2022.

Trenden för flera nya dagis i Helsingfors är att de har både svensk- och finskspråkiga barn. Så kommer det också att bli på Stora Robertsgatan 23 när det öppnar i början av 2022. Där har det tidigare funnit kontor, men huset är tomt nu.

Exakt hur många svenska platser som Stora Robertsgatan får vet man på staden ännu inte. Enligt en uppskattning rör det sig om mellan 50 och 70 platser. Antalet svenska platser kan komma att variera årsvis.

Men en sak är i alla fall säker, daghemmet blir stort. Det kommer att ha fem våningar och en del av huset byggs ut på innergården. Barnen kommer att ha 1 800 kvadratmeter till sitt förfogande, och då består gården av de 950 kvadratmetrarna.

Redan tidigare blev det klart att daghemmet Albert måste lämna Maria sjukhusområde. Det är de barn som nu kommer till Stora Robertsgatan. Men de kan också komma från andra ställen. På staden tittar man nu på vilka byggnader som kan renoveras.

Läs också: Antalet småbarn minskade drastiskt på 2010-talet i det svenska Finland

Vallgård och Kronbergsstranden

Det finns ett tryck på dagisplatser i stadens södra delar. Fram till 2033 väntar man sig att barn med finska, svenska eller ett annat modersmål ökar med 200 stycken. Tittar man bara på de svensktalande så minskar de till 2025 men håller sig sedan på ungefär samma nivå som nu.

Det finns redan nu exempel på dagis där både finska och svenska barn går. Ett ligger på Storsvängen på Drumsö och ett annat är Humlan på Storkärrskanten i Månsas.

Det händer mycket nytt på dagisfronten snart. I januari öppnar ett svenskt och finskt dagis i en ny lokal på Maskinverkstadsgränden i Vallgård. Det är frågan om både ersättande och nya platser.

Sommaren 2021 öppnar också ett dagis för svensk- och finskspråkiga på Hundholmsvägen i Kronbergsstranden i en ny byggnad. Delområdet växer, och därför behövs det ett dagis där. Ett annat nytt område, som HBL skrivit om tidigare, är Nätholmen. Också där byggs ett svenskt och finskt dagis på Capellas allé.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning