Så blir 2022 för svenskan i Helsingfors – det här säger borgmästarna

Varje måndag morgon brukar borgmästaren träffa de biträdande borgmästarna för att tala om det som sker i staden. När bilden togs strax före jul var coronaläget det stora orosmomentet. Från vänster Paavo Arhinmäki (VF), Nasima Razmyar (SDP), Anni Sinnemäki (Gröna), Juhana Vartiainen (Saml) och Daniel Sazonov (Saml). Bild: Cata Portin

Juhana Vartiainen har hållit fram svenskan under sitt första halvår som ny borgmästare. Men kommer de biträdande borgmästarna med några löften?

När HBL kommer in i Bockska huset på Alexandersgatan 20 har borgmästaren och de biträdande borgmästarna mättat magen med gröt och kaffe. De sitter vid ett ovalt mötesbord och har talat om den oroväcka...