Så bildas regering i Finland – tid: i snitt 42 dagar

Professor Åsa von Schoultz tror att utbildningsfrågor blir centrala i regeringsförhandlingarna. Bild: SPT

Snart utses en regeringssonderare som formulerar frågor som fångar de olika partiernas politiska värderingar. Socialdemokraterans Antti Rinne blir troligen den som får uppdraget.

På onsdag väljer riksdagen en ny talman och två vice talmän. Dagen därpå samlas den nya riksdagen för sitt konstitueringsmöte. Därefter inleds kampen om en ny regering.

Samma dag kommer riksdagsgrupperna troligtvis att utse Antti Rinne (SDP) till regeringssonderare. Han kommer i så fall att skicka ett frågebatteri till de övriga partierna och utifrån svaren väljer han vilka partier som SDP kan samarbeta med i regeringen.

– Jag tror att utbildningsfrågorna kommer att bli centrala i förhandlingarna. SDP vill göra det obligatoriskt att fortsätta sina studier efter gymnasiet eller yrkesskolan. Dessutom har det varit tal om en reform av socialskyddet och föräldraledigheten, säger Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

En annan fråga som har lyftes upp under valkampanjen är huruvida den förra regeringens så kallade aktiveringsmodell för arbetslösa kan rivas upp eller göras om. Därför tror Åsa von Schoultz att också den kommer att bli aktuell i regeringsförhandlingarna.

– Jag tror i och för sig att de frågor som Antti Rinne skickar ut kommer att tangera bredare politiska värderingar. Jag har svårt att förutse vilka frågor han ställer, men han måste ta reda på hur Sannfinländarna positionerar sig och hur villiga de är att kompromissa.

När riksdagsgrupperna har svarat på sonderarens frågor börjar själva förhandlingen. Sonderaren meddelar vilka grupper han kan tänka sig att bilda en regering med.

Under de egentliga regeringsförhandlingarna kommer man överens om antalet ministrar, fördelningen av ministerposterna och arbetsfördelningen mellan partierna.

Om sonderaren hittar en regeringsbas meddelar talmannen och presidenten vem som blir statsministerkandidat. Riksdagen väljer sedan statsministern i en öppen omröstning.

Ser man över en period på 40 år märker man att tiden det tar att få fram en regering varierar. I medeltal har det tagit 42 dagar att få fram en regering. Återstår att se hur det går denna gång. Det brådskar dock lite eftersom Finland tar över ordförandeskapet i EU den 1 juni.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning