Så bereder sig Nyland för att vårdtidtabellen kraschar: Två scenarier kvarstår

Omsorgsminister Annika Saarikko (C), till höger, och social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) samtalar i riksdagen före sessionspausen, då det stod klart att utskottet inte blir klart förrän in i november. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Det senaste halvåret har man också berett sig för möjligheten att det inte blir något reformbeslut alls under den här regeringen.

Det bidde inte i september. Det var då social- och hälsovårdsutskottet borde ha haft sina betänkanden klara för att tidtabellen skulle gå som regeringen hoppats – grundlagsutskottet hinna syna landskaps- och vårdreformen på nytt, riksdagen hinna godkänna lagarna i november och landskapsvalet hållas den 26 maj 2019.

Nu håller riksdagen paus för Nordiska rådets session och behandlingen fortsätter alltså in i november. Sedan är grundlagsutskottet kvar.

Omsorgsminister Annika Saarikko (C) sade i A-studion på måndagen att landskapsvalet skjuts upp till hösten om lagarna inte hinner klubbas igenom på det här årets sida. Det har legat i luften redan ett tag att val i maj kan bli omöjligt.

– Det väsentliga är att man överallt är medveten om att den här stora förändringen kommer att starta fram till 2021, oberoende om valet ordnas på våren eller hösten, sade Saarikko till Yle.

Hon syftar på den tidtabell regeringen slog fast i somras, då det stor klart att landskapsvalet inte kan hållas i oktober 2018 (vilket hade varit förra helgen).

Då blev det tänkt att valet är i maj, de nyvalda landskapspolitikerna börjar sitt värv i augusti nästa år och har 16 månader på sig tills landskapen övertar ansvaret för både vården och en rad andra förvaltningsuppdrag.

Markus Sovala, som är förändringsledare för landskapsreformen i Nyland, säger att regeringen bör vara medveten om att tiden inte räcker till om man skjuter upp valet till hösten 2019. Både Nyland och andra landskap har larmat om det, säger Sovala.

Skottkärror fulla med papper?

Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen har pekat ut samma problem i sin senaste lägesrapport: Om valet är nästa höst så kan nya fullmäktige samlas tidigast nästa november. Först då kan de inleda rekryteringen av landskapstjänstemän, som är de som ska bereda beslutsunderlag. Ska det finnas tid för politiska beslut är 14 månader smärtgräns för vad de nya fullmäktigeledamöterna behöver.

– Man kan ju inte lediganslå trehundra jobb på en gång, det vore en omöjlig situation, säger Sovala.

Det krävs öppen rekrytering och först måste man ta ett ledningsskikt, sedan följande nivåer av anställda, säger han. Det är fråga om minst ett par månader per rekryteringsrunda.

– Fullmäktige ska också ha tillräckligt med tid för de politiska beslut som sedan läggs fram. Alternativet är att tjänstemännen nätt och jämnt hinner rulla in skottkärror fulla av papper och bara be dem godkänna det, säger Sovala.

Två scenarier kvarstår

Enligt Sovala är ett landskapsval på våren redan mer eller mindre borträknat för dem som bereder de nya landskapen.

Då kvarstår två scenarier, där det ena är att landskapsvalet blir på hösten 2019 – och tiden för att bereda landskapens start hotar bli för kort.

Landskapens införande kan inte flyttas med några månader, eftersom skatterna ändras. Skatteåret går enligt kalenderår och en ny förskjutning skulle innebära att landskapsstarten skjuts upp med ett år för tredje gången.

Hur det blir har Sovala inte tänkt grubbla över.

– Det bekymret tar man sen. När det finns stora bekymmer kan man inte ägna sig åt de små. Vi har nu förklarat det här läget för beslutsfattarna, det är vad vi kan göra.

Beredda att allt förfaller

Det andra scenariot som redan finns med i beräkningarna är att inget beslut om reformen blir fattat under den här valperioden.

– Om beslutet blir till nästa års sida finns det en risk att tiden tar slut helt och hållet. Det är ju en konfliktfylld fråga, och vi vet att det är ifrågasatt om man lyckas fatta några stora och svåra beslut så nära val över huvudtaget, säger Sovala.

– Vi har redan det senaste halvåret berett oss för att hela reformen kan gå till följande regering.

Ju närmare val desto svårare är regeringens sammanhållning – det såg man till exempel våren 2015 då den ena propositionen efter den andra dukade under i regeringspartiernas valspurter.

För landskapens förändringsledare har det ändå inneburit ett visst lugn att oppositionspartier fogat sig i att stora delar av landskapsmodellen blir kvar, och att man inte river upp alltsammans.

En diskussionsrunda med oppositionspartierna har gjorts för att bedöma vad läget kan bli i det här scenariot. Sovala bedömer att en stor del kan förbli som planerat, och att beredningarna inte är förgäves.

– En stor risk är om man börjar riva upp antalet landskap. Det är en Pandoras ask som är svår att stänga, säger Sovala.

En annan sak som kan förändras i följande regering är hur den eventuella valfriheten införs, och hur marknadsbaserad den blir. Men den skulle införas senare i vilket fall som helst.

Vilka andra uppdrag landskapen ska ta över, förutom vården, kan också förändras. Det har till exempel varit ifrågasatt från oppositionshåll om landskapen ska ha så mycket mer än vården – och om närings- och arbetstjänsterna alls ska höra till landskapen.

– Om det blir så, har ändå inte mycket arbete gått till spillo, eftersom det inte hört till de arbetsdryga delarna, säger Sovala.

"Stora svårigheter svetsar oss samman"

I alla 18 landskap fortsätter jobbet febrilt med förberedelserna. Valdatum kommer och går.

Hur håller man sig motiverad?

– Vår motivation grundar sig på att vi har ett par hundra proffs till låns från kommuner, städer och från HNS. Och det är yrkespersoner som bedömer att det här lönar sig att jobba vidare på. Det är grunden för motivationen. Och när det är tillräckligt med svårigheter så blir man också ett sammansvetsat team. Det ger ork, säger Sovala.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning