S-gruppen vill bli bäst i klimatklassen

Vi räknar med att upp till 80 procent av den el som S-gruppen förbrukar ska produceras med förnybar energi före 2025, säger koncernchef Taavi Heikkilä. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

S-gruppen går in för att reducera klimatutsläppen och utöka andelen förnybar energi. Affärskedjan blir i ett slag Finlands största producent av solenergi.

S-gruppens satsning innebär att omkring 37 000 solpaneler ska installeras på taken till handelskedjans snabbköp och ABC-bensinstationer. Det förnybara glädjebudskapet förkunnades på Finlandiahuset på måndagen. Som dragplåster till seminariet hade S-gruppen lyckats locka till sig ståuppkomikern Tomi Haustola, miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) och inrikesminister Kai Mykkänen (Saml).

– Vi räknar med att upp till 80 procent av den el som S-kedjan förbrukar ska produceras med förnybar energi före 2025. I dag är andelen förnybar energi omkring 60 procent, säger koncernchef Taavi Heikkilä på SOK.

Investeringen i solpaneler kommer att kosta S-gruppen omkring 8 miljoner euro. En femtedel av investeringen i solenergi betalas av Arbets- och näringsministeriet i form av subventioner och understöd. Solpanelerna kommer att trygga cirka en tiondel av S-gruppens elbehov. I tillägg till solenergin kommer bolaget även att investera i energieffektivisering och vindkraft.

Vi räknar med att upp till 80 procent av den el som S-kedjan förbrukar ska produceras med förnybar energi före 2025.

Varför gör ni dessa satsningar?

– Vi vill effektivera vår verksamhet och utveckla hållbara lösningar. Genom att utöka den egna energiproduktionen och effektivera vår energikonsumtion så kan vi reducera våra fasta kostnader, säger Lea Rankinen, direktör för företagsansvar och hållbarhetsfrågor på S-gruppen.

Klirr i kassan

Det handlar alltså inte bara om klimatet utan också om lönsamhet. S-gruppen räknar med att kunna spara upp till 500 000 euro om året genom effektivare energiproduktion. Utsläppen av koldioxid ska minska med en miljon ton före utgången av 2030.

Vi vill effektivera vår verksamhet och utveckla hållbara lösningar, säger Lea Rankinen, direktör för företagsansvar och hållbarhetsfrågor på S-gruppen Bild: SPT/Mikael Sjövall

– Vi kommer också att byta ut kylaggregat som i dag förlitar sig på fluorerade gaser, och gå över till miljövänligare alternativ som skonar klimatet, säger Rankinen.

S-gruppen utmanar alla sina samarbetspartner och underleverantörer att ta efter. En del företag har redan lystrat till S-kedjans locktoner. Till exempel Raisio, Valio, Paulig, Fazer, Fiskars, Vaasan och Unilever har redan gjort egna utfästelser inom ramen för S-gruppens kampanj.

– Ifall vi inte tar klimatförändringen på allvar så kommer hälften av alla odlingar av kaffebönor att slås ut före 2050, säger inköpsdirektör Katariina Aho på Paulig.

Många av talarna på S-gruppens seminarium på måndagen betonade vikten av att se över de egna konsumtionsvanorna. Så även S-kedjans högsta ledning.

– Varje enskild handling har en betydelse. Vi konsumenter kan påverka klimatförändringen genom att äta vegetariskt, undvika matspill och återvinna våra sopor. Vi vill utmana alla våra kunder och mobilisera gräsrötterna. Alla kan göra en insats, säger Taavi Heikkilä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning