Handelsgrupp slutar fråga ålder vid rekrytering – hur gammal du är ska inte påverka

Enligt EK:s undersökning har var femte som sökt jobb upplevt att de diskriminerats på grund av sin ålder. Det gäller framför allt personer över 55 år. Bild: Mostphotos

S-gruppen har slutat fråga efter arbetssökandes ålder eller födelseår. Syftet är att den faktorn inte ens omedvetet ska få styra vem som kallas till arbetsintervju.

S-gruppens beslut är ett led i Finlands Näringsliv EK:s kampanj mot åldersdiskriminering, Jobbet diskriminerar inte, som startade hösten 2018. Först att sluta ställa frågor om ålder var Varuboden-Osla, Andelslaget Keskimaa och SOK, som är handelslagens centralhandel.

– Ingen kommer att placeras i ett speciellt fack på grund av element som saknar betydelse för själva arbetet. Ålder är bara en siffra som sällan avgör hur bra en person passar till ett visst jobb, säger SOK:s personaldirektör Susa Nikula i ett pressmeddelande.

Enligt Nikula är de avgörande faktorerna: en persons kunnande, utbildning, förmågan att lära sig och attityden till att jobba. Hon ser S-gruppens beslut som en viktig signal.

– Uppskattningen av seniorarbetstagare borde lyftas till en helt annan nivå än i dagens samhälle.

Inför kampanjen mot åldersdiskriminering presenterade EK sommaren 2018 en undersökning som visar att nästan var femte som sökt jobb upplevt att de diskriminerats på grund av sin ålder. Det gällde framför allt personer över 55 år. Ändå hade nio av tio som upplevt sig diskriminerade låtit bli att anmäla detta till arbetsgivaren, företagshälsovården eller myndigheterna.

Bild: HBL

Även om subjektivt upplevd åldersdiskriminering inte alltid uppfyller objektiva kriterier för diskriminering, är det enligt EK viktigt att alla fall utreds, eftersom också subjektivt upplevd åldersdiskriminering påverkar arbetsmotivationen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning