S-gruppen sätter upp ambitiöst klimatmål – ska vara koldioxidnegativt 2025

S-gruppen är numera Finlands största solkraftsproducent. Tekniska disponenten Hannu Tauriainen inspekterar solpaneler på taket vid andelslaget Hämeenmaa. Bild: Yhteishyvä/Lauri Rotko

Fram till 2030 ska S-gruppen minska sina klimatutsläpp med 90 procent jämfört med 2015 års nivå.– Som stor aktör har vi också ett stort ansvar, säger koncernchef Taavi Heikkilä.

S-gruppens mål är samtidigt att den egna verksamheten ska vara koldioxidnegativ redan 2025. Enligt Taavi Heikkilä är klimatmålet Finlands mest ambitiösa.

– Eftersom vi inte kan påverka allt själva, ska vi bli klimatnegativa genom kompensation.

Enligt Heikkilä har S-gruppen i egenskap av en stor nationell aktör också ett stort ansvar och en skyldighet att vara föregångare, inte minst med tanke på kommande generationer.

– Vi fortsätter vårt klimatarbete tillsammans med våra samarbetspartner och medlemmar, och ger dem nya redskap för att förstå och följa med sin egen konsumtions klimatpåverkan, säger Heikkilä.

Det nya klimatmålet ska nås genom fortsatta satsningar på energieffektivitet och investeringar i förnybar energi. S-gruppen är numera landets största producent av solenergi. Vid årsskiftet fanns 50 000 solpaneler på gruppens olika verksamhetsställen och före årets slut ska antalet vara 70 000.

– Vi har investerat hundratals miljoner euro i vindkraftverk. All elenergi vi använder är utsläppsfri och 60 procent är egenproducerad förnybar energi, säger Heikkilä.

Dessutom har man satsat på jordvärme och håller på att installera nya utsläppssnåla kylanläggningar i butikerna, samtidigt som spillvärme tas tillvara. Enligt Heikkilä är åtgärderna en vinn-vinn-situation: de senaste fem åren har man sparat cirka 30 miljoner euro på energieffektiveringsåtgärderna.

– Samtidigt är det bra för klimatet.

Förbättrade resultatet

Taavi Heikkilä redogjorde för S-gruppens nya klimatmål i samband med måndagens resultatpresentation för fjolåret. Under 2019 ökade gruppen sitt operativa rörelseresultat till 409 miljoner euro, från 355 miljoner euro år 2018. Enligt Heikkilä är det nu sjätte året i rad man ökar sitt rörelseresultat. Det är framför allt hotellen och restaurangerna som sedan 2014 uppvisat en positiv utveckling. Men också inom bruksvaruhandeln, där bland annat kläder och hushållsartiklar vid Prisma och Sokos ingår, har man de senaste åren lyckats vända förlust till vinst.

Under fjolåret ökade antalet ägarkunder med 71 000 och uppgick vid årets slut till över 2,4 miljoner. Handelslagen betalade totalt 341 miljoner euro i bonus till sina medlemmar.

Vad gäller utvecklingen under innevarande år räknar Heikkilä med en måttlig tillväxt. För den finländska handeln som helhet är prognosen cirka 1 procent.

– Vi lever i takt med det allmänna ekonomiska läget.

Positivt enligt Heikkilä är att arbetslösheten i Finland verkar hållas på en relativt låg nivå och att konsumenternas tilltro till den egna ekonomin fortsättningsvis är rätt stark, även om deras förtroende för landets ekonomi har försämrats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning