S-gruppen: Pälsbeslut gäller endast Sokos

Bild: Milla Takala

"Kunderna är intresserade av djurens välmående."

S-gruppen preciserade på fredagen att varuhuskedjan Sokos beslut att sluta sälja päls och plagg med inslag av päls endast gäller Sokos-affärerna, inte hela S-kedjan.

SOK:s fältdirektör Arttu Laine säger att Sokos beslut om pälsar har gjorts helt utgående från efterfrågan av kunderna och normalt kommersiellt övervägande.

I sitt ursprungliga pressmeddelande meddelade Sokos att kedjan vill erbjuda sina kunder varor som produceras med respekt för djurens rättigheter. Laine bekräftar den här motiveringen.

– Det rör sig om helt normala lösningar om utbudet men så klart ligger ett övervägande om ansvarsfullhet och etik bakom beslutet. Affären följer noggrant med vad konsumenter och kunder vid olika kedjor tänker om saker och ting.

Laine säger att S-gruppen inte har någon enhetlig praxis i fråga om den inhemska pälsnäringen eller andra näringsgrenar.

Han anser att preciseringen var på sin plats eftersom det tidigare pressmeddelandet på torsdagen väckte ont blod.

Centerpolitikerna Antti Kurvinen och Mikko Kärnä anklagade Sokos beslut för att vara populistiskt och dubbelmoraliskt och uppmanade konsumenter att bojkotta Sokos klädesavdelning. Också pälsproducenterna och jord- och skogsbrukscentralen MTK blev upprörda över pälsbeslutet.

"I teorin kan de komma tillbaka"

Laine säger att pälsarna i teorin kunde återupptas i Sokos utbud om kunderna plötsligt skulle vilja köpa dem.

– I teorin skulle det i så fall vara en signal på hur våra kunder bedömer saken.

Han skyller oredan kring pälsbeslutet på inexakt kommunikation.

– Framöver måste vi försöka kommunicera med precist så att vi inte behöver rätta till det senare.

Laine säger att han fått både bra och dålig feedback.

– Det är ju bra att det kommer kundrespons. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03