S-banken växer kraftigt

I fjol gjorde S-banken en rörelsevinst på 16 miljoner, mer än en fördubbling jämfört med året innan.

Både in- och utlåningen ökar för S-banken. Under 2017 ökade inlåningen med 10,1 procent till snäppet över 5 miljarder. Bolånen ökade med 6,7 procent till 3,7 miljarder.

I slutet av året hade S-banken över 3 miljoner kunder. Banken har noterat att kunderna i allt högre grad sköter sina bankärenden i mobilen.

Satsningen på robotik ökar under 2018, samtidigt som banken vill satsa på kundservice.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03