S-banken fortsätter använda kodkort – textmeddelande som tillägg efter nya regler

EU:s betaltjänstdirektiv sätter strängare krav på säkerheten i samband med betalningar. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

I september träder EU:s betaltjänstdirektiv i kraft, vilket betyder att bankernas kodkort inte räcker som verifiering.

S-banken fortsätter använda papperskort med koder i september, men inför ett textmeddelande för att stärka identifieringen, skriver banken i ett pressmeddelande. Största delen av bankens kunder använder ändå bankens applikation för att identifiera sig.

– Våra kunder har oroat sig över att kodkortet ska försvinna, så vi ville hålla kvar det. Man behöver alltså inte en smarttelefon för att sköta bankärenden, säger Carl-Edvard Holmberg, som ansvarar för bankens digitala utveckling, i pressmeddelandet.

EU-direktivet om betaltjänster PSD2 träder i kraft den 14 september. Enligt direktivet räcker enbart bankernas kodkort inte för att identifiera sig. Direktivet har väckt diskussioner bland annat eftersom många nätbutiker inte är redo för de strängare kraven.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning