Ryttare utan färdljus i mörkret kan få böter enligt den nya trafiklagen

Då man leder en häst eller annat stort djur på en väg räknas man som ett fordon och ska följa fordonsregler. Bild: Cata Portin

Ryttare på häst, hästvagnsförare samt hästar som leds av en människa räknas som fordon då de rör sig på vägen enligt den nya vägtrafiklagen. Jussi Pohjonen, ledande sakkunnig på Traficom svarar på vad det innebär i praktiken.

Den nya trafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020 medförde nya regler för ryttare och hästvagnsförare eftersom de anses vara fordon. I lagen definieras ett fordon som "en anordning som är avsedd...