Rysslandutredning: Reformer har ersatts av en hotfull utrikespolitik

Bild: Sari Gustafsson

Finland måste samarbeta mera med väst och stärka sitt eget samhälle för att förbereda sig på de risker som Ryssland utgör. Finland måste också aktivt hålla fast vid sitt säkerhetspolitiska spelrum som Ryssland försöker begränsa, konstateras det i en utredning som Utrikespolitiska institutet har gjort.

Forskarna skriver att förändringen i Rysslands utrikespolitik är kopplad till landets diktatoriska förvaltningssystem. Nödvändiga ekonomiska och samhälleliga reformer genomförs inte eftersom de skulle hota elitens ställning. Däremot försöker man förstärka traditionella och nya hotbilder samt bevisa att orsaken till de ekonomiska problemen finns utanför Rysslands gränser.

– Senast under konflikten i Ukraina har det blivit klart att den ur grannländernas synvinkel hotfulla och aggressiva utrikespolitik som har förklätts till ett försvar av Rysslands intressen har tagit reformpolitikens plats i Rysslands politik, konstateras det i utredningen. Forskarna tror också att ändringen kommer att vara rätt permanent.

Utomstående aktörer har enligt utredningen mycket svårt att påverka Rysslands politik och dess verksamhetslogik.

Kärnkraftverket i Pyhäjoki och gasledningen Nord Stream II är enligt utredningen exempel på projekt där Ryssland försöker utnyttja andra länders beroende av dess naturresurser och energi som en del av utrikespolitiken. Det här är något som man borde förstå bättre i Finland, anser forskarna.

Beträffande försvaret skulle det enligt forskarna vara vettigt för Finland att öka samarbetet med partnerna i väst "på alla nivåer" samt att upprätthålla den egna försvarsförmågan. Det är också viktigt att öppet diskutera säkerhetspolitiken samt att behålla möjligheten att ansöka om ett medlemskap i Nato.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning