Ryssland övade på att bomba städer i Finland

I den massiva attacken mot västeuropeiska mål skulle det ingå flera vågor med de strategiska bombplanen Tu-95 assisterade av jaktplan och bränslepåfyllningsplan. Denna Tu-95 som får bränslepåfyllning, fotograferades för tre år sedan av det norska luftvapnet.Bild: Norwegian Nato Qra Bodö

Den ryska Zapad-manövern simulerade bombningar av bland annat Finland och Natoländer i Europa, avslöjar västliga underrättelsekällor som tyska Bild har fått tag på. Enligt dem skulle Finland och Sverige utsättas för bombattacker i samband med ett krig mellan Nato och Ryssland.

Bilds avslöjande reportage ger en helt annan bild av den stora ryska militärmanövern i september än den de ryska myndigheterna har gett. Den har ingenting gemensamt med den "rent defensiva antiterroristövningen", som ryssarna marknadsförde manövern med.

I stället gällde manövern ett fullskaligt krig mot Nato i Europa som innefattar en ockupation av de baltiska länderna och Vitryssland och en "chockkampanj", det vill säga bombningar av Natoländerna Tyskland, Nederländerna, Polen och Norge, men också de alliansfria länderna Finland och Sverige.

Baltikum ockuperas

Bild uppger att tidningens källor är två underrättelseofficerare inom Nato.

Enligt dem övade de ryska trupperna bland annat på att skära av och eliminera Natolandet Polens möjligheter att skicka förstärkningar till Litauen. Samtidigt övade man på att under de första dagarna av en väpnad konflikt, med hjälp av en militäroperation, ta full kontroll över de tre baltiska ländernas flygfält och hamnar.

Bild citerar sina källor som hävdar att det ryska luftvapnets strategiska bombplan och plan med lång räckvidd deltog i manövern under två dagars tid över Östersjön och Nordsjön. I det sammanhanget skall ryssarna ha övat sig på att bomba västeuropeiska mål genom att närma sig Nederländerna och Tyskland från Nordsjön och de baltiska länderna, Polen, Sverige och Finland från Östersjön.

Att ryssarna i övningen valde att via Nordsjön smyga fienden i ryggen antas ha att göra med att Nato har bättre beredskap att bemöta attacker från öst än en attack som kommer längs med den norska kusten.

I den massiva attacken skulle det ingå flera vågor med de strategiska bombplanen Tu-95 assisterade av jaktplan och bränslepåfyllningsplan.

Bombplanen övade sig i att avfyra kryssningsmissiler så att de kunde vända om hemåt innan de nådde fiendens kustlinje. Målen för attackerna skulle i en riktig situation ha omfattat "kritisk infrastruktur, såsom flygfält, hamnar, energiförråd och liknande mål, med avsikt att åstadkomma en chockeffekt i de angripna länderna och få invånarna att kräva att den egna politiska ledningen sluter fred och drar sig ur konflikten", citerar Bild sina underrättelsekällor.

Nato har, enligt källorna, inte kunnat konfirmera sina antaganden, men "finner det troligt" att de ryska trupperna stationerade i Kaliningrad övade sig i att använda taktiska Iskandermissiler för att slå ut Natoinstallationer i de baltiska länderna.

Finland angrips

Enligt underrättelsekällorna, som Bild intervjuat, kan både Finland och Sverige räkna med ryska anfall i ett riktigt krig med Nato. Också för denna eventualitet övade man under Zapad 2017.

Så här säger en av tidningens källor: "Vi vet att Ryssland i händelse av ett krig med Nato inte förväntar sig att Sverige och Finland står neutrala även om de inte hör till Nato. Stockholm och Helsingfors skulle tillåta Natoplanen att använda sina flygfält."

Av den orsaken räknar källan med att de sydliga finländska flygfälten utsätts för Iskanderattacker.

Däremot är det oklart vilka exakta planer ryssarna kan tänkas ha för norra Finland. Någonting speciellt anser Bild dock att ryssarna har i kikaren beträffande området. I samband med Zapad-manövern hade man flyttat trupper till Kolahalvön som normalt inte skall vara där. Det kan indikera att ryssarna planerar att skydda sig mot nordliga Natoattacker med att bland annat förstöra, "neutralisera", anläggningar och installationer i norr.

Bild hänvisar till norska militärkällor, som hävdar att ryssarna under manövern övade sig i att bomba och invadera Svalbard som är strategiskt viktigt med tanke på naturresurserna i området. Bild anser att det skulle stämma överens med tanken om att Ryssland ur strategisk synvinkel då skulle finna det nödvändigt att också anfalla strategiskt viktiga mål på norskt och finskt territorium.

Ok med Natomedlemskap

Bilds källor diskuterar också vad som kan orsaka ett krig mellan Ryssland och Nato. Deras uppfattning är att en revolution i Vitryssland, lik den i Ukraina, kan få Ryssland att gripa till vapen eftersom man skulle misstänka att det är CIA som står bakom.

En annan orsak kan vara att Ryssland känner sina nationella intressen hotade.

"Vi vet att Ryssland år 2008 hade haft de baltiska staterna som mål ifall USA hade beslutat träda in för att skydda Georgien mot en rysk invasion", säger en av källorna.

Samma källa anser att Ryssland inte skulle provoceras till krig av att Finland och Sverige skulle gå med i Nato. Inte heller en direkt militär konfrontation mellan Ryssland och USA i Syrien skulle räcka till för att utlösa ett krig i Europa.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33