Ryssland lyfter fram det "fascistiska Finland" – vill flytta fokus från Stalins massgravar

Kvarlevorna av ungefär niotusen människor ligger i massgravarna i Sandarmoch i ryska Karelen. De föll alla offer för Stalins utrensningar på 1930-talet. Den ryska historikern Jurij Dmitrijev har kartlagt och gjort området känt. Bild: Oksana Jusjko

Stalin kanske tog livet av folk, men det fascistiska Finland dödade också ryssar. De ryska myndigheterna fortsätter att saluföra denna parallell till Stalins massgravar i Karelen.

– Hur många gånger tänker de dra upp det här? Ur forskarsynvinkel finns det ingenting nytt i den här historien, säger Antti Laine, docent i historia vid Östra Finlands universitet, när jag ringer upp...