Ryskt miljöhot värre än gränskränkningar

Den nuvarande trenden måste brytas, vi kan inte fortsätta att förstöra miljön, skramla med vapen, överexploatera naturresurserna, sprida rasism och aggression.

Morgonen den 5 mars lyssnade jag på Yle Vegas nyhetssändning och bland andra deprimerande nyheter, bland annat resultatet i parlamentsvalet i Italien, noterade jag två som inte är några nya plötsliga händelser utan har pågått länge.

Östersjöstaterna fortsätter att smutsa ner och förstöra sin livsmiljö och Finland planerar att förnya sina jaktplan.

Vad har de med varandra att göra? Bristen på framtidskänsla och realism som våra senaste regeringar har visat kommer igen i dagen.

Enligt rapporten är den största förorenaren av Östersjön i dag Ryssland och det kommer att ha en direkt och otrevlig inverkan på befolkningen vid Finska viken, där de flesta finländare bor. Det är ett mycket större, realistiskt och svårbehandlat hot mot vår framtid än några ryska gränskränkningar. Det är väldigt naivt att tro att vi med några nya jaktplan kan hindra Ryssland att tränga in i landet om det blir provocerat till att göra det. Inte heller kan vi gräva upp skiten i Östersjön med några jaktplan.

Regeringen är nu villig att plöja ner sju–åtta miljarder euro (plus lika mycket i underhåll) för att förhindra en osannolik utveckling. Om Finland i stället hjälpte Ryssland (som tidigare) att förhindra en kommande miljökatastrof kunde vi dels förbättra vårt förhållande till grannlandet, dels spara största delen av de planerade försvarsutgifterna. En miljard satsat på detta är mer värd än tio på flyg.

Att Finland med eller utan Nato i ryggen skulle klara sig mot Ryssland i en väpnad konflikt är självbedrägeri. I dag lever vi i en helt annan värld än där Rokka & co levde.

Med de återstående miljarderna kunde vi göra mycket gott för vår egen och andras framtid.

Den nuvarande trenden måste brytas, vi kan inte fortsätta att förstöra miljön, skramla med vapen, överexploatera naturresurserna, sprida rasism och aggression. Varje dag står vi inför ett vägskäl; gå vidare mot undergången med flaggan "Suomi ensin" i händerna, eller vända mot andra humanare mål. Som ett mycket litet folk kan vi inte hävda oss mot andra länder ekonomiskt eller militärt, men vi kan tillsammans med andra göra tillvaron bättre och tryggare. I dag har vi en regering som arbetar för ekonomisk vinning mot jämlikhet, mot miljön, mot flyktingar, mot bistånd, mot universitet, mot skolor, mot arbetslösa, mot allmän hälsovård, mot fred och trygghet.

Jacob Fellman Korpoström

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22