Arbus är inte bara en finlandssvensk angelägenhet

Helst skulle jag i stället för finlandism prata om ett lånord från ryskan i detta sammanhang.

Det är intressant att notera att frågan om arbus är en finlandism i svenska språket i Finland blev en sådan stor sak (HBL 14.7). Jag skulle vilja ta del i diskussionen och påminna att det ingalunda är enbart en finlandssvensk fråga. Ta gärna en bredare titt på perspektiven i Finlands historia och olika låneord mellan grannspråken.

Min mammas familj härstammar från Karelen, som hade vardagliga kontakter och handel särskilt med kustorter på Näset och S:t Petersburg före revolutionen. Därifrån blev arbus också ett välkänt ord bland finskspråkiga i Karelen, och även jag lärde mig ordet som barn från min mamma och mormor.

Arbus är alltså inte begränsat till finlandssvensk användning, men kommer inte från finskan heller. Helst skulle jag i stället för finlandism prata om ett lånord från ryskan i detta sammanhang.

Juha Ylitalo Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning