Ryskt budskap står fast

Bild: Lehtikuva/Kirill Kudryavtsev

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu var ute och cyklade i veckan när han hävdade att Finland har obegränsat tillträde till Natos övningar, har ett cybercenter finansierat av USA och ingått ett avtal mellan Finland, Sverige och USA. Frågan är vad Sjojgu avsåg med sina påståenden.

Försvarsministeriet gick ut med ett pressmeddelande som innehöll preciseringar: Finland har inte obegränsat tillträde till Natos övningar eller kommandostrukturer – det finns faktiskt en skillnad mellan medlemmar och icke-medlemmar också på den punkten.

Kompetenscentret för bekämpning av hybridhot i Helsingfors Hybrid CoE ingår ingalunda i ett "nätverk" som upprättats med bistånd från USA, utan är ett multinationellt center. Tolv länder är medlemmar och medlemskapet är öppet för alla EU:s medlemmar och länder allierade med Nato. Hybrid CoE:s rötter finns i EU:s intiativ till ökat militärt samarbete.

Det trilaterala "avtal" som Sjojgu hänvisar till är en avsiktsförklaring – utan uttalade säkerhetsgarantier – mellan Finland, Sverige och USA.

Allt det här vet ju Sjojgu mycket väl förstås. Han vet säkert också att när det gäller säkerhetspolitik gäller det att vara ytterst noga med precisa beskrivningar eftersom allt annat kan missförstås.

Därför infinner sig frågan om varför den ryske försvarsministern släppte iväg en ballong med faktafel.

Kanske det var ett led i ett annat budskap som han kom fram med. Om Finland och Sverige "glider in" i Nato så kommer detta alldeles säkert att leda till en rysk motreaktion, sade han. Sjojgu gjorde det också klart att Ryssland inte gillar de militärövningar som Finland och Sverige gör tillsammans med Nato.

Det är förstås väldigt lite nytt i Sjojgus uttalande. Man kan gå långt tillbaka i tiden, till tidigt 2000-tal och forskaren Tomas Ries utredning om Finland och Nato, och redan där hitta liknande varningar. Med jämna mellanrum har sedan liknande yttranden från ryska politiker och säkerhetsrådgivare av skiftande tyngd och karaktär beretts plats i finländska medier för att presentera synpunkter i samma anda.

Finland bör hålla sig "neutralt", anser Ryssland.

Sjojgu sade också någonting annat som i kombination med det uttryckta missnöjet över militärövningarna med Nato kan väcka oro. Enligt Sjojgu förde president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump diskussioner under mötet i Helsingfors den 16 juli som kan leda till fördjupat försvarssamarbete mellan USA och Ryssland.

Eftersom en stor del av diskussionerna fördes på tu man hand mellan Trump och Putin är det förstås svårt att veta något om detaljerna. Men inför mötet uttryckte flera finska politiker en oro över att Ryssland skulle lyckas utverka ett löfte av Trump om att begränsa amerikanernas deltagande i militärövningar i Östersjöområdet och i norr.

"Finlands ställning som ett militärt alliansfritt land är klar och Finland träffar själv sina säkerhetspolitiska val", heter det i Försvarsministeriets pressmeddelande.

Alliansfritt är Finland inte på grund av EU-medlemskapet men nog militärt alliansfritt. Att den nyansen inte alltid uppfattas av omvärlden märktes under toppmötet mellan Trump och Putin. Av många sågs Finland som "neutralt" eller rentav med en liten lutning österut, kanske en kvarlämna från kalla krigets dagar.

Och visst träffar Finland själv sina säkerhetspolitiska val. men det är inte detsamma som att besluten fattas utan hänsyn till en stor granne med bestämda åsikter. Hänsyn är vishet medan påverkan inte skulle vara det.

Och påverkan är precis vad hybridkrigföring handlar om.

Försvarsminister Sjojgus oprecisa uttalanden var tillräckligt konkreta för att Finland omedelbart kunde påvisa faktafelen och reagera.

Så långt är allt gott och väl.

Men det förtäckta hotet mot Finland – och Sverige – fanns med.

Läs också: Moskva "svarar" om Finland dras in i Nato

Yrsa Grüne-Luoma

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning