Ryskt atomdrivet fraktfartyg besöker Östersjön

Sevmorput fotograferat i augusti i hamnen i Petropavlovsk-Kamtjatskij på Kamtjatkahalvön i östra Ryssland. Bild: Sergej Krasnoshtjokov/SPT

Det 30 år gamla atomdrivna fraktfartyget Sevmorput ska segla i Finska viken om några dagar. Enligt Strålsäkerhetscentralen föreligger ingen orsak att höja beredskapen.

Enligt webbtidningen Barents Observer anlände fartyget till norska territorialvatten på måndagen. Sevmorput lämnade Kamtjatka i östra Ryssland den 29 augusti. På onsdagsmorgonen stävade det atomdrivna fraktfartyget söderut på samma breddgrader som Bergen i Norge.

– Sevomorput har byggts av de sovjetiska myndigheterna och specialdesignats för tuffa arktiska förhållanden. Fartyget kan bland annat bryta is, säger avdelningschef Aapo Tanskanen som ansvarar för Strålsäkerhetscentralens internationella kontakter.

Fartyget är lastat med 5 000 ton fiskprodukter som har stuvats in i 204 containrar som ska fraktas till S:t Petersburg. Resan från Kamtjatka till östra Finska viken beräknas ta cirka tre veckor.

Enligt Barents Observer innehåller fartygets reaktor upp till 150 kilo uran. Den norska strålsäkerhetsmyndigheten Statens strålevern uppger att det finns anledning att beakta den utökade trafiken med atomdrivna fartyg i Arktis när Norge uppdaterar sin beredskapsplan för kärnkraftsolyckor.

– Vi följer med situationen och vi har stärkt vår bevakning av Kolahalvön och de ryska delarna av Arktis, men det finns inte anledning att höja beredskapen i detta skede, säger Tanskanen.

Vi har stärkt vår bevakning av Kolahalvön och de ryska delarna av Arktis.

Hur skulle en eventuell härdsmälta i fartygets kärnreaktor påverka Finland?

– En eventuell härdsmälta ombord på fartyget skulle förorsaka radioaktiv strålning som sprids i havet och atmosfären, men eftersom det rör sig om en relativt liten kärnreaktor så skulle en sådan olycka inte kräva större evakueringar av befolkningen i Finland.

Det första atomdrivna fartyget USS Nautilus sjösattes i USA 1955.

Det finns sammanlagt 140 atomdrivna fartyg eller u-båtar som använder sig av 180 kärnreaktorer på olika håll i världen.

De flesta atomdrivna fartyg är registrerade i USA och Ryssland.

Kärnkraftsbolagens globala branschorganisation Wano har sedan 2017 kontrollerat säkerhetskulturen ombord på Rosamflots atomdrivna fartyg.

Källa: World Nuclear Association

Atomdrivna isbrytare

Det här är första gången som ett atomdrivet ryskt fraktfartyg seglar i Östersjön. Enligt det ryska kärnkraftsbolaget Rosatom är planen att åka tillbaka till Kamtjatka via Nordvästpassagen och göra en andra resa till S:t Petersburg i slutet av oktober. Frakten av fiskprodukter är resultatet av ett samarbete mellan ryska myndigheter, Norebo Group och Rosatom.

– I takt med att isen smälter i Arktis kommer allt fler handelsfartyg att segla genom Nordvästpassagen, säger Tanskanen.

Hur omfattande är den ryska flottan av atomdrivna fartyg?

– Sevmorput torde vara det enda atomdrivna fraktfartyget, men i övrigt håller sig Ryssland med fyra atomdrivna isbrytare som har större kapacitet att bryta tjock is än dieseldrivna fartyg när de rör sig i arktiska vatten. Tre nya och större atomdrivna isbrytare byggs i Ryssland för närvarande.

Enligt Tanskanen byts kärnbränslet i de atomdrivna fartygens reaktorer ut med ungefär tre till fem års intervaller.

Vad händer med det radioaktiva avfallet?

– Det vet vi inte med säkerhet. Vi har dålig insyn i Rysslands hantering av det radioaktiva avfallet från dessa fartyg. Rosatoms fartyg Serbrjanka används för att samla in radioaktivt avfall och frakta uran till de atomdrivna fartygen, säger Tanskanen.

Under den sovjetiska epoken dumpades en del radioaktivt avfall till sjöss eller i avlägsna trakter i de ryska delarna av Arktis. Bland andra Europeiska utvecklingsbanken har finansierat uppstädningen av de sovjetiska radioaktiva soporna.

Enligt Barents Observer har Rosatom fått uppdraget att leda utvecklingen av godstrafiken i ryska Arktis. Direktören för det ryska direktoratet för Nordvästpassagen har ett förflutet som direktör på Rosamflot som svarar för driften av de atomdrivna isbrytarna i Ryssland.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning