Ryska ambassadören varnar för finländskt Natomedlemskap

Ny rysk ambassadör. Pavel Kuznetsov, 59, är nyutnämnd rysk ambassadör med ett förflutet i Helsingfors.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Pavel Kuznetsov, den nya ryska ambassadören i Helsingfors varnar för att ett finländskt Natomedlemskap leder till motåtgärder i Ryssland. Inofficiella intervjuuttalanden av Kuznetsov förebådar också en återgång till "husrysse" -kutymen.

Den nyutnämnda 59-åriga ambassadören har gett en specialintervju åt Ilta-Sanomat. Pavel Kuznetsov överlämnade sina ackrediteringsbrev till president Sauli Niinistö för några veckor sedan.

– Varje land har suverän rätt att själv definiera sin nationella säkerhets- och försvarspolitiska linje. Jag tror ändå att alla förstår att vi tvingas till ändamålsenliga åtgärder om Natos militära infrastruktur kommer närmare våra gränser. Kanske någon är i behov av sådant, men det är åtminstone inte Finlands och Rysslands folk, säger Kuznetsov i intervjun.

Han vill inte precisera vilka Rysslands motåtgärder i så fall skulle vara.

Ambassadören säger sig ha lagt märke till att ett Natomedlemskap inte har något stort stöd bland finländarna.

– Alla enkäter visar att en majoritet av Finlands folk anser att den finländska statsledningens politik med militär alliansfrihet inte bara är den bästa garanten för landets nationella intressen utan också utgör en betydande stabiliserande faktor i Östersjön.

"Husryssarna" kommer?

Kuznetsov har tidigare bakgrund vid ambassaden på Fabriksgatan. Detta är tredje kommenderingen i Helsingfors. Första gången kom han hit redan 1980, under Leonid Bresjnevs och Urho Kekkonens sista tid.

Senast var Kuznetsov ambassadör i Slovakien åren 2010-2014. Strax innan han lämnade Slovakien gav han den ryskvänliga tidskriften Zem&Vek en intervju. På intervjubanden, som senare läckte ut, finns en illavarslande passus, som dock inte ingick i den publicerade intervjun. På bandet, som refereras i Ilta-Sanomat, beklagar Kuznetsov att Ryssland slutade med den sovjettida kutymen att blanda sig i andra länders interna angelägenheter.

– Tyvärr slutade vi år 1991 med det som vi kallade inblandning i andra länders interna angelägenheter och finansiellt stöd till andra länders politiska partier, säger han på intervjubandet.

– Jag tror att vi på ett eller annat sätt återgår till ett aktivare stödjande, inte bara på politisk nivå, av sådana politiska krafter i andra länder, som är beredda på samarbete med Ryssland.

I samma veva lovar han också stöd till medierna.

Kuznetsovs första period i Helsingfors på 1980-talet inföll under den värsta stagnationen i Sovjetunionen. I Finland var den så kallade "husrysse" -kutymen utbredd på den tiden. Alla "som räknades" inom politik, näringsliv och medier hade en egen "hemrysse", en förtrolig kontakt på den ryska ambassaden, som ofta stod på KGB:s lönelista. Kontakterna, som i dag betecknas som helt otillbörliga, var under de värsta finlandiseringsåren en statussymbol som de inblandade inte stack under stolen med.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33