Rysk tidning: "Riksskandal rasar i det annars så tysta Finland"

Bild: Martti Kainulainen

Alla stora medier i Ryssland såg ut att ha reagerat på "underrättelseskandalen" i Finland.

De flesta refererar objektivt finländska medier om president Sauli Niinistös skarpa reaktion och polisens husrannsakan hos Helsingin Sanomats journalist.

Engelskspråkiga Russia Today nämner också den oro Helsingin Sanomat påstår att Nord Stream -gasröret har orsakat finländska underrättelsekretsar för att man misstänkt att röret kan användas i spionagesyfte.

Tidningen Komsomolskaja Pravda fokuserar på den husrannsakan polisen genomförde hos journalisten Laura Halminen. Artikeln illustreras med en bild där Halminen ser ut att gråta. Bilden är en skärmavbild från den finskspråkiga högerextremistiska MV-tidningen som blivit känd för påhittade nyheter. Den har tidigare angripit just Halminen.

Komsomolskaja Pravda skriver att "En riksskandal rasar i det annars så tysta Finland". Tidningen påpekar att både presidenten och försvarsministern har reagerat och att det har inletts en polisutredning om läckan till journalisterna.

RIA Novostin citerar ingående Helsingin Sanomats chefredaktör Kaius Niemis kommentar där denne karakteriserar husrannsakan hos en journalist som en mycket exceptionell åtgärd i våra förhållanden.

Presidenten avdramatiserar

President Sauli Niinistö, som i lördags reagerade hårt mot Helsingin Sanomats publicering av hemligstämplade dokument lät mycket försonligare på måndagen.

I ett uttalande för Helsingin Sanomat resonerar presidenten att risken med ett läckage är att samarbetsparterna kan förlora förtroendet för Finland. Men i samma andetag uttalar han sig i lugnande ordalag.

– Sådant har hänt också på annat håll. Jag tror inte att det ur det perspektivet förorsakar oss så mycket harm. Det blev ett stort nummer av detta.

Presidenten tror inte heller att affären påverkar relationerna till Ryssland.

– Knappast alls. Där är man kanske aningen skadeglad i medierna.

På lördagen lät Niinistö annorlunda. Då ansåg han läckan vara "allvarlig" och att avslöjanden av dokument som försetts med högsta säkerhetsprioriteringen är "kritiskt ur Finlands säkerhetssynvinkel och kan förorsaka allvarliga skador".

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03