Rysk offerkåpa

Mitt intryck blir att insändaren är en del av det ryska narrativ där vår östra granne ikläder sig en offerkåpa och utpekar väst ensamt som skyldigt till ökad konfrontation.

Oleg Bodrov förespråkar europeisk dialog med Ryssland i en insändare i HBL (30.11). För att modernisera Ryssland och undvika en "militarisering i medborgarnas medvetenhet" borde de västerländska sanktionerna mot Ryssland avvecklas. Bodrov fortsätter med att måla upp hotbilder för en militär konfrontation i Östersjöområdet och tycker att en gemensam konferens om Europa som vårt gemensamma hem vore påkallad.


Det är givetvis lätt att stöda dialog och vilja undvika konfrontation. Men Bodrov förbigår problemets kärna; sanktionspolitiken mot Ryssland har inte uppstått ur intet. Bodrov nämner inte Rysslands aggressiva utrikespolitik som är roten till såväl ökad militär spänning som sanktioner. Ryssland har, i strid mot all folkrätt, annekterat Krim från Ukraina och är krigförande part i östra Ukraina. Ryssland idkar kontinuerligt påverkansoperationer i väst, USA:s presidentval 2016 är ett exempel. Ryssland utför nästan rutinmässigt kriminella våldshandlingar utanför sitt territorium – mord och mordförsök i Storbritannien och Tyskland för att inte tala om nedskjutningen av passagerarplanet MH17 över Ukraina är de mest flagranta exemplen. Ryssland har byggt upp sin militära förmåga och i både Georgien, Ukraina och Syrien visat sin vilja att använda vapenmakt. Mot de västerländska sanktionerna har man infört motsanktioner.

Mitt intryck blir att insändaren är en del av det ryska narrativ där vår östra granne ikläder sig en offerkåpa och utpekar väst ensamt som skyldigt till ökad konfrontation. Den ensidiga argumentationen får inte stå oemotsagd. För att utveckla den ryska rättsstaten och modernisera landet är det Kremls politik som behöver moderniseras.

Robin G. Elfving Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning