Rysk militärövning inleddes på Östersjön – "Ryssland söker reaktion"

Ryssland inledde i dag en militärövning i Östersjön nära Litauens, Polens och Sveriges kuster. Landet ska testa robotar, vilket påverkar flygtrafiken i åtminstone Sverige och Danmark.

Övningen sker på internationellt vatten men övningsområdena ligger ovanligt nära Sverige, Polen, Lettland, Litauen och danska Bornholm. Flygtrafiken måste ta en omväg, bland annat har det svenska Luftfartsverket har varnat om förseningar, och fartyg som rör sig i området har varskotts skriver TT.

På Finnair tror man inte att övningen kommer att ha någon större inverkan på deras flygtrafik.

– Vi följer med läget. Helt normalt när rutterna planeras tar vi beaktande eventuella flygförbud, säger Mari Rouvi på Finnairs kommunikationsavdelning.

Om rutter måste läggas om så är inverkan på flygtiden inte betydande.

– Det handlar om några minuter, säger Rouvi.

Geografiska området ovanligt

I Sverige har övningen fått stor uppmärksamhet främst för att övningen sker så nära svenskt territorium, samt att det är ett område som har mycket flyg- och fartygstrafik. Men det har också spekulerats i användningen av ryska ballistiska Iskander-robotar som bland annat finns i Kaliningrad.

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak på Utrikespolitiska institutet säger att det intressanta med den här övningen inte är det att Ryssland övar utan det hur man har valt att lägga upp övningen.

– Det ovanliga kommer in i det hur man geografiskt valt de här områdena. Och sen har de fortsatt med det här som de sysslat med i ganska många år. Att man avsiktligt inte vill vara så transparent som man kan vara. Och det är ju synd att det blivit accepterat som det nya normala, säger Salonius-Pasternak.

Han framhåller att det finns en skillnad mellan att inte berätta allt och att inte vara transparent.

– Inte berättar ju finska försvarsmakten heller allt. Men det är ju annat när man avsiktligen inte berättar om saker som man skulle kunna berätta om.

Bild: Emma Småros

Söker reaktion

Han tror att en orsak till det geografiska valet är att man vill söka en reaktion från Sverige. Han säger att det kan finnas en klunga av olika orsaker till att Ryssland vill provocera på det här sättet.

– Om man vill provskjuta ett nytt system. Då kan man ju samtidigt pröva hur omvärlden reagerar på det här. Kan man vara lite provokativ utan att göra något olagligt? Det är ju inte olagligt det här som Ryssland gör, men det är kanske inte helt passande.

En annan sak är att Ryssland också vill kunna markera sig som stormakt.

– Man kan markera att det är det här är hur vi göra, vi är en stormakt vi kan göra sådana här saker. Man vill se hur människor och speciellt myndigheter reagerar, får vi några reaktioner och då hurudana?

Finlands situation annorlunda

Enligt Salonius-Pasternak är det möjligt att liknande provokativa övningar kan ha gjorts mot Finland också, men orsaken till att vi i sådana fall inte hört om det ligger både i vårt geografiska läge och i hur de finska myndigheterna väljer att kommunicera om det.

– Om Ryssland ville signalera åt Finland, det kan man göra helt på ryska sidan utan att någon ser och märker det förutom då de finska myndigheterna och några andra. Så det geografiska läget är lite annorlunda. Sen finns det kommunikationsskillnader i vad man kommunicerar utåt. Finsk praxis har ju nu varit i ett decennium att man kommer ut med kränkningar i luftrummet. Men det man ser och hör i havet under ytan säger man inget om, för att man inte vill visa vad man ser och hör.

Han lyfter upp den svenska ubåtsjakten 2014 som ett exempel på hur svenskarna har en annan kommunikationspraxis.

– Det finns klara kulturella skillnader i hur man kommunicerar. De finska myndigheterna brukar överlag, trots att man blivit mera öppnare har blivit mera öppnare, vara mycket tystare om sådant här.

Den ryska övningen kommer att pågå till fredag.

Källor: TT

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03