"Rysk aggression får inte ändra Finlands linje"

Hur skulle det se ut om vi nu när Ryssland har börjat agera aggressivt plötsligt skulle ändra på vår långvariga linje? Övningarna riktar sig inte mot Ryssland eller någon annan stat utan görs för att utveckla Finlands beredskap att delta i militära krishanteringsoperationer, säger Teija Tiilikainen, chef för Utrikespolitiska institutet. Bild: Markku Ulander

Det är fullständigt naturligt att Finland deltar i militärövningar tillsammans med amerikanerna och det vore konstigt om Finland plötsligt skulle inta en annan hållning än tidigare på grund av att Ryssland har börjat bete sig aggressivt. Det anser chefen för Utrikespolitiska institutet, Teija Tiilikainen.

Utrikespolitiska institutets chef, Teija Tiilikainen, ser inget märkvärdigt i de kommande militärövningarna mellan USA och Finland som det har varit stor uppståndelse kring de närmaste dagarna.

– Finland gjorde sitt val redan år 1994 då vi anslöt oss till Natos program för fredspartnerskap. Det finns många andra länder som gör på samma sätt och för att kunna delta i olika krishanteringsoperationer är det naturligt att vi samarbetar, säger Tiilikainen.

Faktumet att den säkerhetspolitiska situationen har skärpts i norra Europa de senaste åren är ingen orsak att hoppa av, menar hon.

– Hur skulle det se ut om vi nu när Ryssland har börjat agera aggressivt plötsligt skulle ändra på vår långvariga linje? Övningarna riktar sig inte mot Ryssland eller någon annan stat utan görs för att utveckla Finlands beredskap att delta i militära krishanteringsoperationer.

Tiilikainen tycker att det har gått partipolitik i debatten kring övningarna i en situation där det tidigare fanns ett samförstånd om att Finland deltar i övningar av det här slaget.

– Vissa kanske tycker att den signal Finland sänder genom att medverka i övningarna är problematisk. Men om vi nu skulle ändra på vår långvariga partnerskapspolitik skulle det vara mycket värre.

Förra utrikesministern Erkki Tuomioja (SDP) och SDP-ordföranden Antti Rinne har kritiserat övningarna och avsikterna med dem och veteranpolitikern Paavo Väyrynen som nyss har grundat ett eget parti, Medborgarpartiet, kallar i sin blogg övningarna för Natos och USA:s maktdemonstration vid ryska gränsen.

– De utspel vi nu ser handlar om att vissa politiska aktörer vill profilera sig och hänger ihop med dålig kommunikation kring övningarna.

Tiilikainen påpekar att utgångspunkten i Finlands utrikespolitik inte kan vara eventuella ryska reaktioner.

– Om det blir åtgärder från ryskt håll beror det inte på oss. På senaste tiden har vi sett aktioner som är helt oberoende av vår politik, säger Tiilikainen och syftar bland annat på flyktingsituationen vid den östra gränsen.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) tycker att uppståndelsen kring militärövningarna har fått alltför stora proportioner.

"Populister gör Finland till åtlöje"

SFP-ordföranden Carl Haglund (SFP) ser inte heller något märkligt i träffen mellan presidenten och partiledarna.

– Det är uppenbart att vi efter Ukrainakrisen har hamnat i en situation där politiker läser in olika signalvärden i militärövningar och där det görs politik på bekostnad av militärövningarna, säger Haglund.

Carl Haglund ser inget märkvärdigt i att vissa tekniska militärövningar framöver ska välsignas av presidenten och regeringens säkerhetspolitiska utskott.

– Däremot är det en aning upprörande att en del finländska politiker kontinuerligt sysslar med populistisk politik när det gäller den här typen av frågor. De här personerna gör Finland till åtlöje både i Washington och i Moskva.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning