Rykten om försäljning av Aktia

Bild: Lehtikuva/Jarno Mela

Aktia säljer sin bankverksamhet och koncentrerar sig i fortsättningen på förmögenhetsförvaltning. Åtminstone om man får tro spekulationer i tidningen Talouselämä. En aviserad presskonferens sammankallad av Seinäjokibaserade Oma Säästöpankki ligger i bakgrunden.

Oma Säästöpankki backade i juni en planerad presskonferens som skulle ha handlat om en företagsaffär. Nu är samma presskonferens inplanerad nästa måndag.

Både i Talouselämä och i Kauppalehti spekuleras nu om att Oma Säästöpankki skulle vara på väg att köpa Aktias bankverksamhet och den vägen bli ett börsbolag. Förmögenhetsförvaltningen skulle enligt spekulationerna bli kvar i Aktia.

Aktia utnämnde i måndags Mikko Ayub till ny vd från och med i höst. Ayub kommer från Nordea och hans tidigare arbetserfarenhet ligger främst inom andra finansiella sektorer än inom privatbanken.

Aktias styrelseordförande Lasse Svens konstaterade i samband med utnämning av Ayub att nya vd:n har visat prov på en god förmåga att driva resultatinriktat ledarskap i krävande, föränderliga verksamhetsomgivningar.

– Han har en god förmåga att snabbt bilda sig en uppfattning om förändringar i marknaden och svara på förändrade kundbehov såväl strategiskt som operativt, sade Svens då.

Aktia är visserligen ett börsnoterat bolag, men ägarbilden liknar den som Oma Säästöpankki har. Bakom bägge bankerna finns en ägarstruktur av starka stiftelser. De lokala stiftelserna äger omkring hälften av aktierna i Aktia och använder utdelningen från aktieinnehavet till att stödja lokala projekt. Aktias stiftelser har en finlandssvensk profil, medan Oma Säästöpankki har sina starka områden i södra Österbotten och Tavastland.

Lasse Svens vill inte kommentera spekulationerna om en affär mellan Aktia och Oma Säästöpankki.

– Det är ingenting jag kan säga något om, svarar han.

Rent geografiskt skulle Aktias och Oma Säästöpankkis områden komplettera varandra väl, det finns knappast någon överlappning utom i de stora städerna som Åbo och Tammerfors. I huvudstadsregionen har Aktia lagt ner flera bankkontor de senaste åren, men har ändå ett starkt fäste i regionen där Oma Säästöpankki är väldigt liten.

Finansbranschen genomgår i och med digitalisering och nya, skärpta solvenskrav från EU stora förändringar. Också mindre finansinstitut som verkar till exempel på lånemarknaden skärper konkurrensen. Att små banker har det tufft med de nya EU-reglerna har flera mindre banker understrukit. En sammanslagning mellan Aktias bankverksamhet och Oma Säästöpankki kunde ge ökad volym i driften och också ge en del synergier.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning