Rycks Helsingfors med i fallet på bostadsmarknaden? I så fall är det omvärlden som ska ge den avgörande stöten

Bild: Wilfred Hildonen

Några gånger under de senaste 110 åren har bostadsmarknaden vacklat riktigt ordentligt i Helsingfors. För det har det alltid krävts utomstående hjälp.

Bostadspriserna har fallit i snart ett decennium i stora delar av Finland. Allt fler regioner har dragits med i den dystra utvecklingen och det finns vissa tecken på att nedgången också drabbat delar...