Ruttplaneraren får viktig roll i Helsingfors nya regler för dagisköer – snabbast vinner

Hur snabbt man kommer fram till daghemmet avgör ofta vem som får daghemsplatsen i framtiden. Restiden som används i urvalet bestäms av HRT:s ruttplanerare. Den faktiska restiden kan förstås vara en annan, speciellt om barnet får bestämma. Bild: Mostphotos

Daghemmen börjar följa det nya systemet i januari.

Restiden till daghemmet blir ett viktigare kriterium när Helsingfors stad börjar tillämpa sina nya regler för antagningen till stadens daghem.Den finska sektionen i nämnden för fostran och utbildning...