Rusningen vid FPA kan pågå i en månad till

BRÅDIS. Utkomsstödet tar tid och resurser av FPA som lovar snabbare behandling om en månad. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Folkpensionsanstaltens fullmäktigeledamöter betonar att det bör finnas tillräckligt med personal både i FPA-kontoren och i FPA:s telefontjänst.

Fullmäktigeordförande, riksdagsledamoten Sari Sarkomaa (Saml) säger att det måste gå att få kontakt med FPA, speciellt i brådskande ärenden.

FPA har redan ökat på antalet personer som jobbar med utkomststödsfrågor genom att förlänga visstidskontrakt. FPA anställer också flera handläggare.

– Vi fick en bedömning om att köerna kommer att bli kortare inom en månad, sade Sarkomaa.

Enligt lagen ska en ansökan om utkomststöd behandlas inom sju vardagar.

Köerna till FPA:s tjänster har blivit längre efter att utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i årsskiftet. FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen informerade fullmäktige om läget på tisdagen.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39