Rusningen vid FPA kan pågå i en månad till

BRÅDIS. Utkomsstödet tar tid och resurser av FPA som lovar snabbare behandling om en månad. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Folkpensionsanstaltens fullmäktigeledamöter betonar att det bör finnas tillräckligt med personal både i FPA-kontoren och i FPA:s telefontjänst.

Fullmäktigeordförande, riksdagsledamoten Sari Sarkomaa (Saml) säger att det måste gå att få kontakt med FPA, speciellt i brådskande ärenden.

FPA har redan ökat på antalet personer som jobbar med utkomststödsfrågor genom att förlänga visstidskontrakt. FPA anställer också flera handläggare.

– Vi fick en bedömning om att köerna kommer att bli kortare inom en månad, sade Sarkomaa.

Enligt lagen ska en ansökan om utkomststöd behandlas inom sju vardagar.

Köerna till FPA:s tjänster har blivit längre efter att utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i årsskiftet. FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen informerade fullmäktige om läget på tisdagen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning