Rusis kritik av Rysslandsrelationerna får ingen förståelse

Teija Tiilikainen skriver inte under Alpo Rusis kritik av Finlands Rysslandspolitik. Bild: Marek Sabogal/Utrikespolitiska institutet

Alpo Rusis utrikespolitiska storslägga faller inte i god jord. Då SPT ber Paavo Lipponen (SDP) och Esko Aho (C) kommentera kritiken av deras förtroendeuppdrag avböjer de artigt per mejl. Utrikesminister Timo Soini (Blå) väljer att strunta i Rusis kritik helt och hållet.

Direktör Teija Tiilikainen på Utrikespolitiska institutet ställer sig oförstående till Alpo Rusis frontalangrepp mot Finlands Rysslandspolitik.

– Jag ser ingen betydande skillnad i Finlands utrikespolitiska relationer till Ryssland ifall vi jämför med de ställningstaganden som andra EU-länder har gjort. Finland har ju gett sitt fulla stöd till EU:s sanktionspolitik mot Ryssland. Jag skriver därför inte under Rusis påståenden, säger Teija Tiilikainen, direktör på Utrikespolitiska institutet.

Enligt Tiilikainen ska Paavo Lipponens och Esko Ahos agerande ses som privatpersoners konsultuppdrag och inte som utrikespolitiska markeringar.

– Jag tycker tvärtom att det efter Rysslands annektering av Krimhalvön har varit lättare att föra en balanserad och öppen debatt om den negativa utvecklingen i Ryssland, säger Tiilikainen.

Upplever du att Nordstreams säkerhetspolitiska risker debatteras lika frejdigt som i de övriga Östersjöländerna?

– Jag skulle förlikna debatten vid den diskussion som förs i Tyskland. Bägge lägren kommer till tals. Både kritikerna och de som välkomnar investeringen.

Hur ser du på den finska statsledningens bilaterala möten med Putin?

– De är helt i linje med till exempel Frankrikes och Tysklands motsvarande möten. Vi måste ju föra en dialog och hitta möjligheter att samarbeta, trots den svåra politiska situationen. Vi har ju trots allt en gemensam gräns med Ryssland och en lång rad bilaterala frågor som måste avhandlas.

Folkrättsligt dilemma

Landets folkrättsliga expertis är inne på samma spår då det gäller Ahos och Lipponens roll i sanktionerade ryska bolag.

– Aho och Lipponen har sålt konsulttjänster som tidigare statsministrar. De agerar inte på uppdrag av den finska regeringen. Det här betyder att deras agerande inte kan kopplas till den finska staten. Det handlar i högre grad om en moralisk fråga än ett juridiskt dilemma, säger Juha Rautio, professor i folkrätt vid Helsingfors universitet.

På EU-kommissionen svarar talespersonen Maja Kocijanic via sina medarbetare att EU:s sanktioner mot Ryssland mycket riktigt nämner specifikt Sberbank i resolutionen 833/2014.

– Då det gäller tidigare finska statsministrar och deras agerande så är det i främsta hand de finska myndigheternas sak att utvärdera ifall deras förtroendeuppdrag är förenliga med EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland, skriver pressekreterare Adam Kaznowski på EU-kommissionen i ett mejl.

Hur ser Utrikesministeriet på Ahos och Lipponens agerande?

– Vi kommenterar inte enskilda personers förtroendeuppdrag och huruvida de är förenliga med EU:s sanktioner, säger biträdande enhetschef Pekka Kosonen på sanktionsteamet vid Utrikesministeriets enhet för folkrätt.

Den tidigare diplomaten Alpo Rusi efterlyser en omvärdering av Finlands relation till det han kallar Putins kleptokrati.

Rusi anser att den finska Rysslandspolitiken är befläckad av en överdriven försiktighet och självcensur.

Paavo Lipponens och Esko Ahos konsultuppdrag för de sanktionerade ryska bolagen Gazprom och Sberbank är enligt Rusi ett praktexempel på Finlands okritiska relation till Ryssland.

Rusi anklagar Lipponen och Aho bland annat för att försköna och bortförklara Rysslands kränkningar av mänskliga rättigheter.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning