Rurik Ahlberg: Föredragningslistan

Arkivbild på minister Lauri Tarasti. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Nej, Lauri Tarasti. Må icke dina planer förverkligas. Demokrati innebär att man inte kan ta den enklaste vägen och man kan inte rationalisera bort hur många förtroendevalda som helst.

1. Mötets öppnande

2. Fastslående av utryckningstider för brandkåren

3. Individärenden inom socialvården (sekretess)

4. Godkännande av oljebekämpningsplan

5. Omorganisering av hälsovårdsmottagningarna

6. Resursering av lantbrukarnas avbytarservice

7. Forsknings- och utvecklingsplan med beaktande av EU:s nya finansieringsprogram

8. Placering av kärnkraft i landskapet

9. Tjänstemannabeslut för kännedom (bilaga, 21 sidor)

Utredningsman Lauri Tarasti föreslår att de 18 nya självstyrande områdena – landskapen – inte skall ha några nämnder med egen beslutsmakt. All makt skall innehas av styrelse och fullmäktige. För att detta skall fungera måste en lång rad av ärenden delegeras till ren tjänstemannabehandling.

Tröttheten på vårdreformen, landskapsreformen och allt vad det nu heter skapar en risk att man låter ogenomtänkta förslag passera. Ärendena på mötesagendan ovan har alltså inte behandlats i någon nämnd förrän de kommit till landskapsstyrelsens behandling. Man kan fråga sig hurdana politiker denna verklighet kräver då det inte finns någon som helst konformitet i ärendenas innehåll. I praktiken kommer politikerna att behandla frågor som geografiskt kan vara tvåhundra kilometer från stället där de bor.

Jag har ofta hört sägas att det är lättare att skära om man inte känner till alla fakta. Med detta som ledstjärna är det förstås lättare att göra nedskärningar i en stor organisation än en liten. Även om praktiken ofta visat att det i själva verket förhåller sig tvärtom vågar jag påstå att en betryggande majoritet av landets etablissemang delar uppfattningen att nedskärningen effektivast görs i stora organisationer. Den outtalade målsättningen?

Med tiden är avsikten att landskapen skall överta andra uppgifter, såsom gymnasier och yrkesutbildning. Det finns planer på att flytta över minst 261 567 (tvåhundrasextioentusenfemhundrasextiosju) personer som tidigare varit anställda hos en kommun eller samkommun till landskapen.

Demokrati skall vara folkligt. Det innebär att man inte kan ta den enklaste vägen och man kan inte rationalisera bort hur många förtroendevalda som helst. Lauri Tarastis förslag innebär till exempel att det inte skulle finnas några svenska nämnder för utbildningsfrågor eller andra särskilda organ för mera utsatta grupper. Stora delar av det demokratibygge som arbetats fram under Finlands självständighet skulle försvinna. Mötet med de förtroendevalda är en av de viktigaste förutsättningarna för en dialog mellan myndigheter och invånare. Genom det här utvecklas myndigheterna.

Det var ett misstag att 2008 flytta över kommunärendena från Inrikesministeriet till Finansministeriet. Visserligen ansåg man då att Inrikesministeriet hade blivit kommunernas intressebevakare, men det positiva var att det fanns en anda av demokrati i ministeriet, också under 1990-talets ekonomiska nedgång.

Nej, Lauri Tarasti. Må icke dina planer förverkligas.

Rurik Ahlberg kommundirektör i Korsholm

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning