Runt 20 kvinnor och 30 barn har rest från Finland till IS-kontrollerade områden

Bild: Lehtikuva/Youssef Karwashan

Enligt Inrikesministeriets lägesöversikt har över 80 vuxna rest till konfliktområden i Irak och Syrien sedan 2012.

Islamska staten IS har inte bara lockat män att kriga, organisationen har också rekryterat kvinnor vars uppgift bland annat varit att föda nya krigare. Även kvinnor i Finland har hörsammat kallelsen, visar Inrikesministeriets färska rapport.

Sedan 2013 har ministeriet regelbundet publicerat lägesöversikter över våldsam extremism. Fokus ligger denna gång på läget och ställningen för kvinnor och barn i radikala islamistiska terroristorganisationer.

– Daesh (IS) är den första radikala islamistiska terroristorganisationen som har lyckats locka ett stort antal kvinnor till områden som kontrolleras av organisationen. Barn har rest till områdena tillsammans med kvinnorna, och dessutom har barn fötts i familjer som lämnat Europa. Alla barn är offer, men en del av dem kan även bli säkerhetshot, står det i rapportens sammanfattning.

Det har fötts uppskattningsvis tjugo barn med finländsk koppling i konfliktområdena. Skyddspolisen räknar med att en del av dessa kvinnor och barn kommer att vilja återvända till Finland, efter många år i en miljö där våld är vardag.

IS har nu förlorat det militära slaget, men fungerar fortfarande. Enligt Inrikesministeriet kan det utvecklas till ett splittrat nätverk i stil med al-Qaida med självständiga celler.

Under fjolåret registrerade polisen hundra brott där motivet misstänktes vara våldsam extremism. Över hälften av dessa kopplas till högerextremism, en tredjedel till religiös extremism och resten till vänsterextremism.