Runeberg som förebild

Johan Ludvig och Fredrika Runeberg. Bild: HBL-arkiv

Presenningsbeställarna kan dock luta sig tillbaka mot självaste Runeberg.

Sofia Holmlund har på ett förtjänstfullt sätt belyst översättarnas ibland oöverkomliga svårigheter att överflytta meningen med ett ord eller en fras till ett annat språk i sin text om ordvalet på Kiasmas byggnadspresenning (HBL 12.4). I det här fallet gällde frågan ifall "ole hyvä" kan kvittas med "var god" i stället för "var så god".

Presenningsbeställarna kan dock luta sig tillbaka mot självaste Runeberg. I dikten "Sandels" i Fänrik Ståls sägner står det redan i första versen: "Sandels han satt i Pardala by, åt frukost i allsköns ro. … Herr pastor, jag låtit kalla er hit. – Var god, foreller en bit!".

Henri Malvet Helsingfors

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39