Rotorsegel redan på 1920-talet i Ingå

Savonius byggde 1924 två stora rotorer som placerades i en liten båt som nådde sex knops hastighet.

Efter att ha läst om Viking Grace som blir det första passagerarfartyget i världen att använda ett rotorsegel vill jag påminna om den finländska arkitekten och uppfinnaren Sigurd J. Savonius (1884–1931) som började experimentera med vindkraft bland annat på sitt sommarställe i Ingå redan på 1920-talet.

Savonius innehade ett flertal patent i olika länder. Vindrotorn (Savonius-rotorn) har på grund av sin enkla konstruktion använts till exempel som vattenpump i u-länder och hans uppfinning används som grund för firman Norsepowers vidareutveckling av rotorseglet.

Savonius byggde 1924 två stora rotorer som placerades i en liten båt som nådde sex knops hastighet. Hans ursprungliga skrift, The wing-rotor in theory and practice är tillgänglig på nätet (http://kho.unis.no/doc/savonius_kirja.pdf).

Savonius beskriver där hur vindturbinen kan användas på olika områden. På sidan 27 skriver han: The question whether the Rotor eventually will find use in ships, must be left open ...

Anita Bäck Helsingfors

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00