Rosettkvarter, Ikea, 5 000 nya invånare – så här ser det ut när staden vill bygga ut Drumsö

Det nya Björkholmen sett från Esbohållet. En hundra meter lång bro skulle korsa Västerleden. I fastigheten invid vill Ikea bygga ett varuhus. I hela området skulle de nya bostadshusen bli 5-7 meter höga. Bild: Sarc Architechts och Ikea

Marken söder och norr om Västerleden kommer att fyllas ut rejält om Helsingfors stad får som den vill. Det behövs för att få plats för 5 000 nya invånare.

På tisdag kommer frågan om Björkholmens framtid upp på beslutsfattarnas bord. Det är inga små planer för Drumsös nya bostadsområde. Hit ska 5 000 nya invånare flytta. Man räknar med hela 3 300-4 000 jobb i stadsdelen.

Området kommer att öka rejält i storlek, speciellt norr om Västerleden, då man fyller ut vattenområdet.

I dag finns segelsällskapen Nyländska Jaktklubben (NJK) och Koivusaaren pursiseura söder om motorvägen. Kopparvikens Båtklubb ligger också i närheten.

– Bägge segelföreningar får bli kvar på ungefär samma ställe på Björkholmen. Men under byggandet behöver vi gå in för ett temporärt system. Antalet båtplatser på sommaren blir detsamma som förut, men vinterförvaringen påverkas på ett betydande sätt. Man kommer inte att kunna förvara lika många båtar där som nu, säger Miika Vuoristo, arkitekt på Helsingfors stad.

Även Kopparvikens Båtklubb får stanna kvar.

Bild: Cata Portin

Den nuvarande vågbrytaren vid NJK:s hamn, som vetter mot Hanaholmen, försvinner. På dess plats fylls havsområdet ut.

På den nya udden byggs ett av områdets nya bostadskvarter, som liknar öglorna på en rosett. Ett likadant kvarter planeras också till det nya utfyllda området norr om Västerleden.

Inuti öglorna ska det bli stora innergårdar. I rosettkvarteret i norr mäter gårdarna 100 meter gånger 60-85 meter.

Björkholmen väntas få två parkeringsanläggningar.

Bild: Maija Hurme

"Helsingfors mest maritima"

En nyhet för området är att en hundra meter lång bro ska byggas över Västerleden. Bredvid den byggs möjligen ett Ikeavaruhus, ett hotell och fler affärslokaler.

Tjänstemännen föreslår nu att Ikea Real Estate får en tomtreservation så att de kan fortsätta planeringen.

– På Björkholmen kommer man att kunna promenera från hemmet eller jobbet till metron. Från de bostäder som ligger på uddarna är avståndet cirka 600 meter. Det här kommer att bli Helsingfors mest maritima område. I princip varje bostad kommer att ha havsutsikt. Båtlivet blir också en väsentlig del av området, säger teamchef Mikko Reinikainen vid stadsmiljösektorn.

I norr planeras en ny liten hamn för motorbåtar. Det innebär att området då kommer att ha fyra hamnar.

På det norra området finns i dag enbart Nokias gamla representationshus från 1960- eller 1970-talet. Staden har tidigare löst in tomten, och byggnaden kommer att rivas.

Nära rosettkvarteret i norr reserveras plats för sex flytande småhus som är 150 kvadratmeter stora.

I planeringsområdet ingår också de obyggda holmarna Porstan i norr och Gräsgrundet i söder. Enligt Miika Vuoristo kommer de inte att byggas ut, utan fågellivet på dem ska skyddas.

Drumsö-Sällskapet är inte nöjda med stadens planer. Medlemmarna kräver att frågan skickas tillbaka till tjänstemännen för beredning. Sällskapet anser att ändringen av detaljplanen strider mot markanvändnings- och bygglagen, att byggandet är överdimensionerat och att trafiklösningarna är misslyckade. Sällskapet menar också att utfyllningen i havet orsakar oskälig skada på miljön och för invånarna i området, skriver tidningen Lauttasaari.

Om planen för Björkholmen godkänns kunde byggandet komma i gång om två år och området kunde stå klart någon gång på 2030-talet.

Helsingfors stadsmiljönämnd behandlar detaljplanen för Björkholmen på tisdag. I sista hand är det stadsfullmäktige som fattar det avgörande beslutet. Frågan om Ikea behandlas separat. Frågan är uppe på stadsmiljönämndens bord den 27 april. Sedan väntas frågan gå vidare till stadsstyrelsens näringslivssektion.

Här är några förslag på vad gator, parker och hamnar skulle heta:

Ulkokallastranden

Borstanbågen

Kylmäpihlajagränden

Hemmahamnsparken

Segelsällskapsgatan

Estlanderskajen

Sjövädersplatsen

Hamnkaptenskajen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning