Rosanna Fellman vann årets Arvid Mörne-pris – "Jag vill att dikterna ska slå en i ansiktet"

Rosanna Fellman vann årets Arvid Mörne-tävling med sin diktsvit Störd. – Genom dikterna hoppas jag kunna skapa en förståelse och tankar kring hur man bemöter andra människor. Foto: Bild: SPT / Mikael Piippo

22-åriga Rosanna Fellman vann första priset i årets Arvid Mörne-tävling med diktsviten Störd. Genom sin poesi vill Fellman påminna det finländska samhället om att alla människor förtjänar respekt, också de som stämplas som "onormala".

"Diktsviten Störd klämmer åt synen på vem och vad som är rätt och fel i samhället. Med säker stilkänsla slår texten knockout på förväntningarna om vad som egentligen kan betraktas som normalt."

Så beskriver juryn i årets Arvid Mörne-tävling 22-åriga Rosanna Fellmans vinnarbidrag Störd. I sin diktsvit ger Fellman prov på konkret och oförskönad poesi om olikhet, och kanske också orättvisa, i samhället, och hon tycker att tävlingsjuryn tolkat hennes text alldeles rätt.

– Jag är ju nog väldigt stolt över mitt verk, och så är jag väldigt glad över att juryn förstått mitt budskap. Jag har läst juryns motivering och det är exakt det jag försöker säga med mina dikter, säger Fellman.

– Främst handlar dikterna om människor som anses vara onormala, men på sätt och vis riktar jag in mig på hela samhället. Egentligen handlar mitt verk ju inte så mycket om just människor med funktionsnedsättning utan om hur människor som anses vara normala ser på dessa "onormala" personer.

Alla förtjänar respekt

Diktsviten Störd består av sju olika dikter, och Fellman skriver bland annat om autism, intellektuell funktionsnedsättning och mediciner som förvandlar människor till "någonting som ingen kan förklara varför man vill vara". Genom sin poesi vill hon påminna om att alla människor förtjänar respekt, något hon tycker fallit i glömska i Finland.

Fellmans språk är detaljerat och tidvis brutalt konkret, och i diktsvitens sista dikt går hon över till rena absurditeter.

– Det är absolut medvetet. Jag vill att dikterna ska slå en i ansiktet och att man inte ska kunna smussla undan de här ämnena. Jag anser inte att estetik är det viktiga i mina dikter, utan budskapet, säger hon.

Enligt Fellman innehåller Störd självbiografiska delar, men också helt fiktiva sekvenser. Hon beskriver dikten Min syster som verkets mest personliga del, och det är också den äldsta av diktsvitens dikter. Arbetet med diktsviten började för ett drygt år sedan.

Föreningen Svenska folkskolans vänner ordnar årligen den skönlitterära Arvid Mörne-skrivtävlingen för personer under 30 år. Vartannat år gäller tävlingarna dikter och vartannat år noveller. Syftet med tävlingen är att få fram ny, svenskspråkig litteratur.

Första priset på 5 000 euro gick i år till Rosanna Fellman för diktsviten Störd. Tävlingsjuryn beskriver Störd i följande ordalag: "Störd klämmer åt synen på vem och vad som är rätt och fel i samhället. Med säker stilkänsla slår texten knockout på förväntningarna om vad som egentligen kan betraktas som normalt."

Andra priset på 3 000 euro gick i år till Emma Kanckos för en diktsvit som enligt juryn "hedrar tantperspektiv och galghumoristiskt låter smockan ständigt hänga i luften i uppkäftiga dikter med episkt anslag."

Tredje priset på 2 000 euro gick i år till Ellinore Lindberg för diktsviten Mens rea, som enligt juryn "med en glödande språklig auktoritet väver fram en helhet där de inre landskapen står i samklang med de yttre, och allt till slut stannar upp i den harmoni som följer på kaos."

Dessutom delade juryn ut hedersomnämnanden åt Lina Bonde och Axel Vienonen.

Juryn bestod av författaren Mia Franck (ordförande), författaren Peter Sandström och litteraturvetaren Maria Österlund.

Tävlingen ger synlighet

Rosanna Fellman är född och uppvuxen i Jakobstad, där hon bodde tills hon var 19 år. Hon skrev sin första dikt i lågstadieåldern och bestämde sig för att helt fokusera på poesi som uttrycksform när hon var 14.

Det var också i Jakobstad, på musikkaféet After Eight, som hon första gången steg upp på en scen och läste sina dikter för en publik.

– Då förstod jag att det är det jag vill göra, minns Fellman som är en vanlig syn på olika poesievenemang i sin nuvarande hemstad Åbo.

För tillfället varvar Fellman sina litteraturvetenskapsstudier vid Åbo Akademi med styrelseuppdrag i ämnesföreningen Prosa och Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo. Dessutom sitter hon på en ordinarie plats i fullmäktige för Åbo Akademis studentkår.

Fellman drömmer om att kunna göra karriär som poet, och på den vägen kan första priset i årets Arvid Mörne-tävling ge en rejäl knuff i ryggen.

– Ett av mina personliga mål i livet är att försörja mig själv som poet. Ett av sätten jag kan göra det på är att vinna tävlingar, säger Fellman.

– Jag är definitivt intresserad av att få mina texter publicerade i bokformat och det är också något jag drömmer om. Det kanske inte sker tio minuter efter att jag fått Arvid Mörne-tävlingens pris, men i något skede skulle det vara fint.

Tredje gången gillt

Årets Arvid Mörne-tävling var Fellmans tredje. Hon deltog också år 2016 och 2014, men utan nämnvärd framgång. Också i år var hon skeptisk till sina chanser att vinna första priset på 5 000 euro.

– Jag följer Svenska folkskolans vänner, som ordnar tävlingen, på Facebook, och när tävlingens anmälningstid var slut publicerade de ett inlägg där det stod att de fått in 115 bidrag. Då tänkte jag att nej, det är för hård konkurrens för att jag skulle kunna vinna.

– Sedan fick jag ett mejl där det stod att jag vunnit. Jag tror det var bara bra att de meddelade det per mejl, för jag började gråta och var alldeles ifrån mig.

Prispengarna tänker Fellman använda till att finansiera ett bokprojekt hon har på gång. Hon vill inte avslöja alltför mycket om bokens innehåll, men säger att tanken är att skapa ett samlingsverk för olika röster i det finländska samhället.

Genom boken kan också den vinnande diktsviten leva vidare, planerar Fellman.

– Jag har tänkt mig att Störd ska ingå i min bok, som en del bland många.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning