Rosa moln och djupa dalar

Malin Ahlsved visar i sina små akvareller hur livet kan te sig lätt på ett ytligt plan, men på insidan finns ofta mörker och svårgenomträngliga snår. Över berg och djupa dalar 16,5 x 16,5 2017 Bild: Malin Ahlsved

Malin Ahlsveds akvareller skildrar en bergochdalbana bland rosa moln, mörka skogar och brinnande buskar. Den lilla människan tycks ständigt kastas mellan drömmar, hopp, besvikelser och svårigheter.

Malin Ahlsved, Min längtan, tm galleriet, till 18.2.

Utställningen är sparsmakad och det slår mig snabbt hur renande och befriande det känns när någon lyckas uttrycka mycket med små och enkla medel i vårt mediesamhälle som annars är överfullt med bilder och information. Malin Ahlsveds akvareller rör sig storleksmässigt kring 15 x 15 cm och de är anspråkslöst fastsatta på väggen med skira spikar. Det är frågan om dagbokslika, naivistiska skildringar som liknar barnboksillustrationer, men det hela överraskar via det betydligt mörkare och vuxnare innehållet som ständigt ruvar i bakgrunden. De små akvarellerna hänger i grupper på tre till fem verk och man går så att säga från berättelse till berättelse. Ahlsveds bilder talar på många olika plan, det slumpmässiga och avsaknaden av tid och kronologi gör att man lätt kan forma sin egen berättelse där oväntade mönster uppstår.

Malin Ahlsved (f. 1976) har trofast hållit sig till tecknande och akvarell ända sedan hon blev klar med sina studier vid Bildkonstakademin 2004. Trots det likartade bildspråket har ämnena varierat. Ofta framkommer hon själv i bilderna, maskerad till allt från djur eller ett litet barn till en gubbe. Frågor som hon genom sin produktion behandlat är ensamhet och livets förgänglighet. Ofta handlar det om känslor och större frågor som är svåra att sätta ord på.

Bilderna utforskar enträget svåra och mörka sinnesstämningar, i synnerhet känslan av osäkerhet, men också glädje, bekymmer, problem och lösningar. Det är fascinerande hur Ahlsved lyckas förena det lekfulla och allvarsamma. Ahlsved har medverkat i utställningar i Finland, Sverige, Ryssland och Danmark. Hon ställde ut på Sinne för två år sedan och i somras på Kaplansgården i Borgå, där också rosa moln och rosor förekom i många verk. Men nu har hon utvecklat detta tema och fört in det mera på en livsstig.

Den lilla människan

Teman som återkommer i denna utställning är en mörk, snårig skog, ringlande stigar, den lilla människan, brinnande buskar, röda rosor och rosa moln. De röda rosorna kopplar jag till något andligt, likaså den brinnande busken. Den brinnande busken kan också stå för upplysthet och vetskap. Ahlsved har tidigare målat eld i sin produktion och hon visar i denna utställning att det också kan vara mycket jobbigt att "brinna" och att det ibland gör mycket ont.

Det centrala och intressanta i Ahlsveds bilder är det ärliga och innerliga sätt hon för fram människors inre styrka och skörhet. Den mörka skogen, snårigheten och buskarna upplever jag symbolisera hinder och svårigheter. Flera av verken för fram hur man ofta väljer den svårare vägen. Men i akvarellen Några små eldar sätter den lilla människan eld på en buske och det hela förefaller befriande.

I flera av verken framkommer gränszoner mellan ung och gammal. Grupperingen med verken I väntans tider, 60 år framåt och -88 för fram tankar om vad man drömde att man skulle bli när man blir stor under tonåren, vad man är i dag, men blickar också in i framtiden: vad kommer man att bli? En viss självrannsakan finns också med i verket Någon där inne där den lilla människan hukar sig framåt för att se något av en spegelbild av sig själv; är det ens inre barn, eget barn eller andra jag hon ser därinne?

Akvarellen Drömfångare visar en figur med huvudet i ett rosa moln och framför skildras halvt en barnvagn och i denna skymtar en hundsvans. I verket bredvid slumrar den lilla människan på ett örngott av rosor. De kontrastrika verken Över berg och djupa dalar och På eftermiddagen upplever jag som förenande element i utställningen; den lilla människan sitter i ett rosa mjukt moln, men samtidigt bryts det skimrande och rosa av mörker, svarta abstraherade berg och dalar. Den råkalla verkligheten med både en mörk och en ljus sida, med både drömmar och realitet ges bekräftelse.

Camilla Granbacka Konstkritiker

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46