Rosa moln och djupa dalar

Malin Ahlsved visar i sina små akvareller hur livet kan te sig lätt på ett ytligt plan, men på insidan finns ofta mörker och svårgenomträngliga snår. Över berg och djupa dalar 16,5 x 16,5 2017.Bild: Malin Ahlsved

Malin Ahlsveds akvareller skildrar en bergochdalbana bland rosa moln, mörka skogar och brinnande buskar. Den lilla människan tycks ständigt kastas mellan drömmar, hopp, besvikelser och svårigheter.