Rosa Meriläinen leder nytt centralförbund

Bild: Heini Lehväslaiho

Författaren och politikern Rosa Meriläinen blir generalsekreterare för det nygrundade förbundet Kulta rf, meddelar Finlands museiförbund. Kulta rf är en ny, riksomfattande centralorganisation för kultur- och konstområdets stöd- och producentorganisationer.

Kultur- och konstfältets stora svaghet har hittills varit att det inte funnits en gemensam röst som kunnat driva fältets intressen, skriver Museiförbundet. Den nya organisationens syfte är att främja ekonomisk tillväxt på kultur- och konstområdet och förbättra dess verksamhetsförutsättningar och position i samhället.

Finansiärer är bland annat Svenska och finska kulturfonden.

Rosa Meriläinen inledde sitt arbete som generalsekreterare på måndagen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning