Rosa bandet-dagen i dag – samlar in pengar för bröstcancerforskning

Duudsons har formgett årets version av Rosa bandet. Bilden är från kampanjstarten den 28 september.Bild: Antti Aimo-Koivisto

I dag firas åter Rosa bandet-dagen under vilken man fäster uppmärksamhet vid förebyggandet och vården av bröstcancer samt samlar in pengar för forskningen av bröstcancer.