Rosa bandet-dagen i dag – samlar in pengar för bröstcancerforskning

Duudsons har formgett årets version av Rosa bandet. Bilden är från kampanjstarten den 28 september. Bild: Antti Aimo-Koivisto

I dag firas åter Rosa bandet-dagen under vilken man fäster uppmärksamhet vid förebyggandet och vården av bröstcancer samt samlar in pengar för forskningen av bröstcancer.

Rosa bandet-insamlingen är Cancerfondens mest kända kampanj.

Rosa bandet-dagen har firats i Finland sedan år 2003. Hittills har man samlat in redan nio miljoner euro med hjälp av den.

Årligen insjuknar över 5 000 kvinnor i Finland i bröstcancer. Var åttonde finländsk kvinna drabbas av bröstcancer i något skede av sitt liv.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46