Rörligt elpris har varit förmånligt

Den som haft ett rörligt elpris ligger fortfarande på plus om man slår ut priset på i år och i fjol, räknar Energiindustrin med. Bild: Jaakko Avikainen/Lehtikuva

Börspriset på el har i år varit mer än tre gånger så högt som i fjol. Fjolåret var ändå ett med väldigt låga elpriser, jämfört med 2018 och 2019 är skillnaden mindre visar siffror sammanställda av Energiindustrin.

Marknadspriset på el i Finland har i medeltal varit 72 euro per megawattimme i år. Det visar statistik som Energiindustrin tagit fram. I fjol var medelpriset rekordlågt, då kostade marknadsel i medeltal 28 euro per megawattimme. Åren 2018 och 2019 låg priset kring 45 euro.

Energiindustrin skriver i sitt pressmeddelande att priset under december i år var fyra gånger så högt som i april och betecknar året som exceptionellt. De flesta andra länder i Europa har upplevt betydligt större prisstegringar än Finland.

Omkring åtta procent av de finländska konsumenterna har rörliga avtal som är bundna direkt till börspriset. De har märkt det höga priset direkt, medan den höga prisnivån syns i andra elräkningar med en viss fördröjning.

"El har varit relativt billigt de senaste tio åren och de som har ett rörligt elavtal ligger fortfarande rejält på plus, speciellt om de kunnat styra en del av sin konsumtion till nattens timmar", säger direktör Pekka Salomaa som ansvarar för elmarknaden på Energiindustrin i ett pressmeddelande.

I fjol var elpriset till och med negativt under två dagar. Då fick kunder med rörliga avtal betalt för att ta emot den el som erbjöds.

Salomaa hoppas att situationen på elmarknaden jämnar ut sig under vårens lopp. Även elförsäljarnas risker har varit stora under undantagsläget, bland annat har en försäljare fått lägga lapp på luckan på grund av insolvens.

Finland får mera egen elproduktionskapacitet när den tredje reaktorn i Olkiluoto kommer i kommersiell drift under våren 2022. Efter det räknar Energiindustrin med att den inhemska produktionen nästan täcker medelefterfrågan i ett normalt läge och att import och export närmast jämnar ut variationer i konsumtionen.

Energiindustrin anser att de höga marknadspriserna borde ge en stark signal till placerare att placera i elproduktion. Mycket investeras redan i vindkraft, något som också minskar utsläppen från energiproduktionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning