Rörelsen XR är inte apokalyptisk, tvärtom är den hoppfull

Bild: Wilfred Hildonen

Jag har sett nyblivna mammor med barnvagnar, gamla “power ladies”, stora barnfamiljer och nykära par mötas på gatorna och ingå i gemensamma aktioner, såsom blockader.

Jag skriver för att bredda diskussionen om klimataktivism i HBL. Jag vill specifikt belysa nätverket Extinction Rebellion (XR) och lyfta fram mina egna erfarenheter av den. Det är viktigt att diskutera vad en levande demokrati innebär, och vilka verktyg vi medborgare kan använda oss av för att skapa strukturella förändringar i förhållningssättet till klimatkrisen. En stark tidning i en fungerande demokrati karakteriseras av att inkludera olika debatter och fenomen. Jag ser att HBL har bevakat XR, och jag vill bidra med ytterligare ett perspektiv på nätverket.

Min text är också en motreaktion på ledaren "Klimatkämpens auktoritära impuls" (HBL 6.9). Min oro grundar sig i att ledaren saknar en djupare analys, är fördömande samtidigt som den inte framför några som helst förslag på hur vi konkret kan förhålla oss till klimatkrisen. "Civilkurage samt dito olydnad har sin plats i en levande demokrati – ifall medborgerliga alternativ saknas.", skriver Torsten Fagerholm i sin ledare.

Jag vill gärna öppna upp en diskussion om vilka konkreta alternativ vi har för att påverka vår omvärld i en akut kris. Civil olydnad har alltid en plats i en levande demokrati, om den är icke-våldsam. Nätverket Extinction Rebellion grundar sig in en icke-våldsprincip, och använder sig av fredliga strategier för att skapa strukturella förändringar. Om det visar sig att civil olydnad däremot inte har en plats i en levande demokrati, och möts med våld från statsmakten, vill jag påstå att demokratin håller på att försvagas. 

Henri Rikander, som doktorerat om polisens användning av våld och om våld som riktas mot poliser, kommenterar polisen agerande mot XR i en artikel på svenskayle.fi (4.10). Enligt Rikander var polisens behandling av demonstranter under blockaden av Unionsgatan den 3 oktober oacceptabel. Rätten att demonstrera är en grundrättighet i ett demokratiskt samhälle, precis som mötes- och yttrandefriheten också är det. Enligt grundlagen är det polisens uppgift att trygga dessa rättigheter, påpekar Rikander. Han menar vidare att passiva personer ska bäras bort, precis som de gjorts i tidigare liknande situationer, inte tvingas bort med pepparspray.

Jag har själv deltagit i några XR-demonstrationer i Sverige, och min erfarenhet är att de har varit fredliga och väl organiserade. Det är värt att påpeka, så som Fagerholm även gör i sin ledare, att denna rörelse relativt nyligen slagit rot i Finland. Det är viktigt att inse att detta nätverk inte har något enhetligt maktcentrum. Strukturen i nätverket byggs upp av små autonoma grupper vilka ingår i det större globala nätverket. Jag är medveten om att rörelsen för tillfället ser mycket olika ut i Finland och i Sverige.

Att i en ledare fördöma ett helt nätverk – den snabbast växande miljöorganisationen i världen just nu – och kalla diskussionen inom XR "känslostyrd" och en "religiöst fördömande monolog", tyder på en uppenbar brist på förståelse av nätverket.

Min egen erfarenhet av denna rörelse är att den de facto är inkluderade, i motsats till "auktoritär". Jag har sett nyblivna mammor med barnvagnar, gamla "power ladies", stora barnfamiljer och nykära par mötas på gatorna och ingå i gemensamma aktioner, såsom blockader.

Rörelsen XR är inte apokalyptisk, tvärtom är den hoppfull. Musik, skratt, dans, konst, kreativitet, passion och retoriska talanger vävs samman under de demonstrationer jag deltagit i.

Jag ser även brister med rörelsen och dess image. Dessa brister inspirerar mig till att bli aktiv inom rörelsen och påverka hur den tar form i Finland. Blockader kan kanske vara en del av lösningen, men om det definierar hela nätverket kommer XR att gå miste om många anhängare.

Vi behöver inte vara överens om allt för att ingå i samma rörelse och kämpa för samma framtid. Framtiden är gemensam, oavsett om vi vill det eller inte. Kraften finns i oss människor och kommer fram när vi enas över ideologiska gränser.

Hanna Nåls, studerande, Göteborg och Helsingfors

Svar Engagemang är alltid att föredra framför apati, och polisiärt övervåld ska givetvis nagelfaras. XR må ha ädla intentioner, men lider likt all revolutionsromantik av diskutabla metoder som överskuggar målsättningarna. Varaktig, hållbar förändring byggs med demokratiska metoder – inte genom otålighet som vill stör(t)a samhällsordningen. Att revolutionen äter upp sina egna barn visar historien, på sistone har de mer extrema utbrytarelementen inom XR vänt sig mot de egna.

Torsten Fagerholm, Ledarskribent

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning