Rör som på räls

Sverige, eller närmare bestämt Karlshamns kommun, har beslutat att tillåta naturgasledningsbolaget Nord Streams rörlager i sin hamn. Rören blir en del av den andra gasledningen mellan Ryssland och Tyskland, Nord Stream 2.

Karlshamns ja kom efter att Slite på Gotland tvingats säga nej av säkerhetspolitiska skäl. Den sydsvenska staden anlöps av omkring 700 ryskregistrerade fartyg varje år, ett nej till ett rörlager hade ifrågasatt även den ryska fartygstrafiken ansåg kommunens politiker.

Beslutet kom efter att kommunen förhandlat både med den svenska regeringen och med försvarsmakten och efter att parterna enats om hur säkerheten i hamnområdet skulle tryggas.

Den planerade gasledningen Nord Stream 2 är i Sverige en säkerhetspolitisk fråga i högsta grad . I Finland har bara ströröster höjts för att diskutera de säkerhetspolitiska aspekterna, regeringen anser att röret är enbart en miljöfråga och har inte motsatt sig det.

På EU-nivå diskuteras Nord Stream 2 ur många perspektiv. Det kanske tyngsta argumentet mot den nya ledningen är att den ökar EU:s beroende av rysk gas. Det i ett läge, där annektering av Krim och sanktioner och motsanktioner mellan EU och Ryssland fortfarande försämrar relationerna i Europa. Rysslands president Vladimir Putin står dessutom Nord Stream 2:s ägare Gazprom nära.

När det gäller energiproduktionen och konsumtionen har EU satt upp ambitiösa målsättningar för att dra ner utsläppen av koldioxid och öka andelen förnybara energikällor. I de strävandena kan naturgasen spela en viktig roll.

Tyskland som beslutat köra ner sin kärnkraft har i stället ökat användningen av kol och hade i fjol problem med att öka andelen förnybart. För Tyskland kunde ett nytt gasrör också vara viktigt.

Därför gäller det att se till helhetsbilden. Naturgas är att föredra framför kol som energikälla och naturgasen kommer att behövas i EU. Det tror också de västerländska energibolag som stöder det nya rörprojektet.

Att den ryska gasjätten Gazprom nu står som ensam ägare till ledningsbolaget med säte i Schweiz är besvärligt. Det räcker inte med att de västeuropeiska intressenterna försäkrar att de söker alternativa former att delta i projektet efter att deras delägarskap blivit juridiskt omöjligt. Det måste till konkreta lösningar.

I övrigt måste man se till helheten. Europa konsumerar el och värme och den energin ska produceras. Några perfekta lösningar man kan nå full enighet om finns inte på kortsikt även om målet är att så snabbt som möjligt gå över till förnybara energikällor.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning