Rondellbygge blev farlig skolväg

Vägarbetena vid Gamla Åbovägen för att bygga en rondell nedanför Jorvs sjukhus skapar oro bland föräldrar och elever i Bemböle lågstadieskola i Esbo. Barnen tvingas dagligen kryssa mellan lastbilar och grävskopor på väg till skolan.

I höstas inleddes arbeten på väg 110 för att bygga Karvasbackavägens trafikrondell vid Jorvs sjukhus. Vid 8.30-tiden när HBL besöker platsen är läget förvirrande. Barnen som går i Bemböle lågstadieskola orienterar sig mellan grävskopor, bulldozrar och lastbilar. Lili Lindvall är förälder till barn i skolan. Hon tycker att vägen är farlig.

– Vi är oroliga för barnens säkerhet. Vi har ansökt om skolskjuts för barnen, men det har inte Esbo stad beviljat med hänvisning till att vägen anses vara trygg. Läget har förvärrats hela tiden.

Hon upplever också att bevakningen av byggarbetena är bristfällig när barnen går längs gångvägen. Hittills har det inte skett några olyckor, men också en olycka är en för mycket.

– Barnen stannar ofta och vågar inte gå framåt. Den bästa lösningen skulle vara en skolskjuts för barnen, säger Lindvall.

Oliver Carlsson och Emil Salomaa är elever i Bemböle lågstadieskola. De upplever skolvägen som otrygg.

– Jag tycker inte om att gå längs vägen. Man borde kunna försöka skilja på de som går och på lastbilar och grävskopor, säger Salomaa.

– Jag tycker vägen är farlig. Man är nog lite rädd, säger Carlsson.

Agneta Torsell är rektor för Bemböle lågstadieskola. I höstas avslog hon en ansökan om en skolbiljett. I motiveringen hette det att vägen inte bedöms som farlig enligt Esbo stads kriterier. I ansökningarna om biljetter och skolskjuts är Torsell tvungen att agera enligt de kriterier som sätts upp av stadens tjänstemän, i det här fallet är det Tuomo Saarinen. Han är Esbo stads sakkunniga på trafiksäkerhet.

– Jag kollade läget vid sju-tiden på måndagsmorgonen och då såg allt bra ut. Men jag måste tydligen göra ett nytt besök på tisdag. Vi har kommit överens med entreprenören om att det inte får finnas fordon på vägen när barnen går till skolan, men det är ett löfte som inte tycks hålla sträck. Det är beklagligt, säger Saarinen.

Torsell säger sig vara medveten om problematiken kring trafikarrangemangen och att man både från hennes sida och från skolans direktion gjort vad man kunnat för att skolvägen ska vara säker.

Esbos chefs för stadstekniken Harri Tanska har inte hört om läget vid Åbovägen, men han är medveten om de byggarbeten som pågår fram till juni.

– Det här måste jag ta en noggrannare titt på. Det får inte vara så att barnen promenerar mellan byggmaskiner, säger Tanska.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning