Romanen som mognadskonst

Robert Åsbackas Kistmakarna kunde också ha platsat på Finlandialistan.

Är det lite fantasilöst att tre av sex Finlandia-nominerade romaner är skrivna av författare som redan en gång vunnit priset? Eller är det bara en konsekvens av att romanen är ett slags mognadskonst?S...