Romanen som enda möjliga tröst

I Yiyun Lis roman för en mor ett eldigt men vänligt samtal med sin döda son. Lättast har hon att föreställa sig honom när han argumenterar. Bild: Randi Beach

Yiyun Li skriver om en mor som försöker föda sin son på nytt i ord efter att han valt att dö vid sexton.

Yiyun Lis roman Dit mina tankar inte når är en bok om en mamma och författare som talar med sin döda son Nikolai (namnet har han hittat på åt sig själv). Modern-jaget återskapar honom, som den h...